Llwyddiant ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol am eu llwyddiannau ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru dros benwythnos y 6ed a’r 7fed o Fehefin.

Beca Roberts – 1af yn y Naid Driphlyg,

Osian Roberts – 1af yn y Naid Uchel

Meirion Lloyd – 1af yn y Naid Driphlyg

Sion O’keefe – 2il yng nghystadleuaeth y Waywffon

Meirion Lloyd a Jac Williams – 2il yn y 4×100 meter relay.

Bydd Meirion a Beca yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Athletau Prydain nesaf, ar Fehefin 20fed. Pob lwc i chi!

(Beca a Jac yn absennol o’r llun)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr