Llwyddiant yn y Gŵyl Cerdd Dant

Llongyfarchiadau mawr i Cerys Angharad Jones bl 7 Ysgol Bro Pedr am ennill ar yr Ensemble Telyn Agored gyda Erin yn yr Ŵyl Gerdd Dant. Camp arbennig.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr