Llysgenhadon yr Urdd

Llysgenhadon yr UrddLlongyfarchiadau mawr i Twm Ebbsworth, Iwan Williams a Manon Williams ar gael eu dewis fel Llysgenhadon yr Urdd am eleni a llongyfarchiadau i bawb arall a wnaeth ymgeisio hefyd.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr