Neges o’r Pennaeth

Croeso i wefan Ysgol Bro Pedr.

Fel Pennaeth yr Ysgol, gobeithiaf y byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r Ysgol ar y wefan hon. Cofiwch fod croeso ichi i gysylltu gyda ni i drafod unrhyw agwedd ymhellach hefyd.

Arwyddair yr Ysgol yw, ‘A fo ben bid bont’ a, fel Ysgol 3-19, hyderaf ein bod ni yn helpu ein disgyblion i symud yn esmwyth ar hyd continwwm addysgol.

Mae staff yr Ysgol yn ymroddedig o ran sicrhau cynhaliaeth a chefnogaeth bob cam o’r ffordd ac rydym yn barod iawn i wrando ar eich barn chi fel disgyblion, rhieni/gwarchodwyr a ffrindiau’r Ysgol er mwyn gwella ein darpariaeth ni yn barhaus. 

Jane Wyn

(Pennaeth)