Noson Wobrwyo 2017

Cofiwch am Noson Wobrwyo Ysgol Bro Pedr ar gyfer disgyblion gwnaeth TGAU/Lefel A llynedd = nos Iau Ebrill 6ed am 7 o’r gloch.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr