Oedfa Sul yr Urdd

sul yr urdd

Aelodau Adran ac Aelwyd yr Urdd Llambed yn cynnal oedfa i ddathlu Sul yr Urdd . Casglwyd £340 tuag at Hospis Tŷ Hafan. Da iawn chi!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr