Only Kids Allowed

only kids allowedDyma Beca ac Elan disgyblion ym mlwyddyn 9 Ysgol Bro Pedr gyda Tim Rhys Evans arweinydd côr Only Kids Aloud yn dilyn eu cyngerdd olaf fel côr yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Yn ystod y deunaw mis diwethaf mae’r ddwy wedi cael cyfle i gymeryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau fel aelodau o’r côr gan ganu ar sawl achlysur ar lwyfan Canolfan y Mileniwm, torri record gyda Shan Cothi, canu mewn cyngherddau gydag Only Men Aloud ac Only boys Aloud, cymeryd rhan ym mhantomeim y BBC , perfformio yn fyw yn nathliadau canmlwyddiant Roald Dahl a dathliadau degawd Canolfan y Mileniwm yn ogystal â chael cyfleoedd i fwynhau cyrsiau preswyl yng nghanolfannau’r Urdd yn Llangrannog, Glanllyn a Chaerdydd. Profiadau gwerthfawr iawn i gyd.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr