Only Kids Aloud

Llongyfarchiadau mawr  i Cerys Angharad Jones Ysgol Bro Pedr sydd wedi cael ei dewis yn aelod o Gôr “Only Kids Aloud.” Arbennig Cerys a phob dymuniad da i ti.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr