Adrannau

Cynhadledd Celf i'r Ifanc 16/06/17

art trip (5)

Gwaith Maes Daearyddiaeth

Gwaeth Maes15 (1)

Diwrnodau MAT

Creative Writing with Sue Moules  (5)

Paratoi'r Ffordd - 21/10/2015

IMG_8598

Sesiynau Pontio 2015/16

pontio - gwyddoniaeth (2)

Clwb Bonjour

photo 4-opt

Arddangosfa Celf & DT 2015

art & dt exhibit 2015 (172)

Paratoi'r Ffordd - 21/10/2015

IMG_1150

Clwb Cymraeg - Oriel Lluniau

Clwb Cymraeg - Bingo

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr