Digwyddiadau Ysgol

 

Posteri Wythnos Gwrth-fwlio 2017

posteri wythnos gwrth fwlio 2017 anti-bullying posters (goreuon-the best) (11)

Eisteddfod Ysgol Iau 2017

Dawnswyr Disgo Steffan

Eisteddfod 2017

microphone eisteddfod

Diwrnod ABCh - 06/10/2016

abch-hydref-2016-1

Eisteddfod Ysgol Hŷn 2016

Eisteddfod%202016-8

Eisteddfod Sector Iau 2016

Eisteddfod sector iau - cadeirio storiau saesneg bl6

Ffair Nadolig 2015

Christmas Fayre (33)

Diwrnod ABCh - 14/12/2015

ABCh 4-12-15 PSE (13)

Diwrnod ABCh - 30/09/2015

ABCh 30-09-15 PSE (22)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr