Teithiau Ysgol

Llain 2015

Llain 2015 (7)

Glan Llyn 2015

Glan Llyn 2015 (4)

Stiwdio Harry Potter Tachwedd 2015

Harry Potter Studios Trip 2015 (33)

Taith Efrog Newydd 2015

New York Trip 2015 (46)

Sweden 2016

IMG_3699

Taith Hanes Gwlad Belg 2016

SDC18351

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr