Parentmail+Parentpay

Ysgol Iau

Cost cinio ysgol i ddisgyblion cynradd ar hyn o bryd yw £2.50 (£12.50) yr wythnos a dylid talu’r arian yma wythnos ymlaen llaw.

Bydd y taliadau am ginio plant cynradd yn digwydd  drwy wefan ddiogel o’r enw Parentpay lle gellir talu ar lein gan ddefnyddio carden debyd/credyd.

Unwaith bydd eich plentyn yn cychwyn yn yr ysgol dylech dderbyn ebost gyda’ch manylion cofnodi unigryw arno er mwyn i chi greu cyfrif ParentPay drwy fynd i www.parentpay.com.

Ysgol Hŷn