Trefn Ddyddiol

Sector Iau

Cyfnod Allweddol 1

Cofrestri & Gwasanaeth Gwers  1 Egwyl Gwers 
2 & 3
Cinio Gwers  4 Egwyl Gwers  5
8:45 –
9:00
9:00 –
10:10
10:10 –
10:30
10:30 –
11:45
11:45 –
13:00
13:00 –
14:15
14:15 –
14:30
14:30 –
15:00

Cyfnod Allweddol 2

Cofrestri & Gwasanaeth Gwers  1 Egwyl Gwers  2 Gwers  3 Cinio Gwers  4 Egwyl Gwers  5
8:45 –
9:00
9:00 –
10:10
10:10 –
10:30
10:30 –
11:30
11:30 –
12:15
12:15 –
13:15
13:15 –
14:15
14:15 –
14:30
14:30 –
15:15

Sector Hŷn

Cofrestri  Gwers  1 Egwyl Gwers  2 Gwers  3 Cinio Cofrestri Gwers 4 Gwers  5
8:50 –
9:10
9:10 –
10:10
10:10 –
10:25
10:25 –
11:25
11:25 –
12:25
12:25 –
13:20
13:20 –
13:30
13:30 –
14:30
14:30 –
15:30

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr