Bwydlen y Ffreutur

Senior School Canteen Menu

Sampl yw’r fwydlen yn unig

Cinio Nadolig yn y Campws Hŷn

(14/12/2017)

cinio nadolig

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr