Gwisg Ysgol

Gwisg Ysgol Merched

Gwisg Ysgol Merched

Gwisg Ysgol Bechgyn

Gwisg Ysgol Bechgyn

Merched

Gwisg Ysgol Merched (Derbyn – Flwyddyn 9)

 • Sgert – du hyd y benglin (dim denim, cord neu ddefnydd sgleiniog)
 • Trowsus – du traddodiadol/coes-main (dim skinny, leggings, jeggings, hispsterts, cord neu ddenim)
 • Crys Polo – crys polo piws gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Siwmper / Cardigan – llwyd gwddwf “v” gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Esgidiau – du plaen (sawdl isel)
 • Cot – du plaen (dim lledr, ‘suede’ na denim)

Gwisg Ysgol Merched (Blynyddoedd 9 – 11)

 • Sgert – du hyd y benglin (dim denim, cord neu ddefnydd sgleiniog)
 • Trowsus – du traddodiadol/coes-main (dim skinny, leggings, jeggings, hispsterts, cord neu ddenim)
 • Crys Polo – crys polo piws gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • (neu) Chrys a Thei – crys piws a thei swyddogol yr ysgol
 • Siwmper / Cardigan – llwyd gwddwf “v” gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Esgidiau – du plaen (sawdl isel)
 • Cot – du plaen (dim lledr, ‘suede’ na denim)

Gwisg Ysgol Merched (Blynyddoedd 12 – 13)

 • Sgert – du hyd y benglin (dim denim, cord neu ddefnydd sgleiniog)
 • Trowsus – du traddodiadol/coes-main (dim skinny, leggings, jeggings, hispsterts, cord neu ddenim)
 • Crys Polo – crys polo gwyn gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • (neu) Chrys a Thei – crys gwyn a thei swyddogol yr ysgol
 • Siwmper / Cardigan – du gwddwf “v” gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Esgidiau – du plaen (sawdl isel)
 • Cot – du plaen (dim lledr, ‘suede’ na denim)

Gwisg Ymarfer Corff / Chwaraeon

 • Crys T gwyn 
 • Siorts seiclo du
 • Crys hoci piws/du
 • Trênyrs ac esgidiau hoci
 • Sanau piws
 • Tracwisg – plaen, lliw tywyll (dewisiol)

Bechgyn

Gwisg Ysgol Bechgyn (Derbyn – Flwyddyn 9)

 • Trowsus – traddodiadol, du (dim denim)
 • Crys Polo – crys polo piws gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Siwmper / Cardigan – llwyd gwddwf “v” gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Esgidiau – du plaen
 • Cot – du plaen (dim lledr, ‘suede’ na denim)

Gwisg Ysgol Bechgyn (Blynyddoedd 9 – 11)

 • Trowsus – traddodiadol, du (dim denim)
 • Crys Polo – crys polo piws gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • (neu) Chrys a Thei – crys piws a thei swyddogol yr ysgol
 • Siwmper / Cardigan – llwyd gwddwf “v” gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Esgidiau – du plaen
 • Cot – du plaen (dim lledr, ‘suede’ na denim)

Gwisg Ysgol Bechgyn (Blynyddoedd 12 – 13)

 • Trowsus – traddodiadol, du (dim denim)
 • Crys Polo – crys polo gwyn gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • (neu) Chrys a Thei – crys gwyn a thei swyddogol yr ysgol
 • Siwmper / Cardigan – du gwddwf “v” gyda bathodyn yr ysgol a thrim swyddogol
 • Esgidiau – du plaen
 • Cot – du plaen (dim lledr, ‘suede’ na denim)

Gwisg Ymarfer Corff / Chwaraeon

 • Crys T gwyn
 • Trowsus du byr
 • Crys rygbi piws/du
 • Trênyrs ac esgidiau rygbi
 • Sanau piws
 • Tracwisg – plaen, lliw tywyll (dewisiol)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr