Llythyron Adref

Blynyddoedd 12 - 13

Diwrnod Mabolgampau’r Campws Hŷn 2018

Llythyr Noson UCAS 2018

Blwyddyn 12 – trefniadau gweddill tymor

Penwythnos Pontio Campws Llambed PCYDDS: digwyddiad am ddim i ddisgyblion chweched dosbarth sy’n byw yng Nghymru ac sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, Syndrom Asperger neu anabledd na ellir ei weld. Dilynwch y linc am fwy o wybodaeth: http://www.uwtsd.ac.uk/lampeter-bridging-weekend/

Blwyddyn 13 – ffug arholiadau (llythyr)

Amserlen Ffug Arholiad Blwyddyn 13

Blwyddyn 12 – ffug arholiadau (llythyr)

Amserlen Ffug Arholiad Blwyddyn 12

Llythyr – ‘Pelen Eira’ 2017

PLANT MEWN ANGEN – Taith Gerdded 2017

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr