Llythyron Adref

Cyffredinol

Ysgol Iau

Sensoria i rieni (12/1/17)

Gwybodaeth i rieni (12/1/17)

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn 2017

Sioe ‘Scrumdiddlyumptious Roald Dahl’ – Llythyr Gwerthiant Tocynnau (17/11/16)

Dyddiadau Pwysig (08/11/16)

Perfformiad Ddramatig Mari Jones (14/09/16)

Bags2School (Hydref 2016)

13.9.16 – Sector Iau yn unig – Dewch i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad allan o lyfrau Roald Dahl i ddathlu canmlwyddiant geni’r awdur enwog.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr