Llythyron Adref

Cyffredinol

Arolwg Iechyd a Lles (Blynyddoedd 7-13) Llythyr i rieni – Os nad ydych am i’ch plentyn cymryd rhan rhowch wybod i’r ysgol drwy ddanfon e-bost at gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk neu gysylltu â’r ysgol ar 01570 422 214

Show My Homework – Llythyr i Rieni (blynyddoedd 8-13) | Canllawiau: arwyddo i fewn am y tro cyntaf | Canllawiau: ychwanegu disgybl arall i’r cyfrif

Corff Llywodraethol – Parent Vacancy

Corff Llywodraethol – Ffurflen Ethol

Llythyr Gwisg Ysgol – Stockists 2019

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr