Newyddion Ysgol

Llythyr Pwysig at ddisgyblion bl.12 (30-06-20)

30 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Warchodwr, Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r disgyblion Blwyddyn 12, sydd wedi cadarnhau y byddant yn dychwelyd i’r safle cyn gwyliau’r Haf, yfory. Mae croeso i’r disgyblion ddychwelyd adref wedi iddynt fynychu’r gwersi sydd ymlaen yfory e.e. os mae disgybl wedi [...]

Llythyr pwysig wedi ei ddanfon allan heddiw at sylw disgyblion blwyddyn 12 – newid amserlen

29 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Gwarchodwr, Roedd yn braf iawn gweld rhai o’n disgyblion nôl yn yr Ysgol heddiw. Edrychwn ymlaen at groesawu rhai o’r disgyblion yn y blynyddoedd eraill nôl i’r Ysgol o yfory ymlaen a byddwn yn ddiolchgar pe byddai modd sicrhau ein bod [...]

Llythyr pwysig wedi ei ddanfon allan heddiw (29-06-20) at sylw disgyblion 3-16 oed

29 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Gwarchodwr, Roedd yn braf iawn gweld rhai o’n disgyblion nôl yn yr Ysgol heddiw. Edrychwn ymlaen at groesawu rhai o’r disgyblion yn y blynyddoedd eraill nôl i’r Ysgol o yfory ymlaen a byddwn yn ddiolchgar pe byddai modd sicrhau ein bod [...]

Gwasanaeth Croesi’r Heol

26 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Gwarchodwr, Fe fydd y gwasanaeth croesi’r heol ar gyfer Ysgol Bro Pedr (y ddau leoliad) yn ail-gychwyn o Ddydd Llun, 29 Mehefin, ymlaen. Mae’n hanfodol fod pob unigolyn sydd yn defnyddio’r mannau croesi yma yn glynu at y canllawiau pellhau cymdeithasol [...]

Dychwelyd i’r Ysgol – Llythyr Pwysig wedi ei ddanfon adref heddiw (26-06-20)

26 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Gwarchodwr, Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r disgyblion, sydd wedi cadarnhau eu bod am ddychwelyd i’r Ysgol cyn gwyliau’r Haf, yr wythnos nesaf. Gellir gweld yr asesiad risg ar gyfer ail-agor Ysgol Bro Pedr, sydd wedi cael ei gymeradwyo gan Gyngor [...]

Blwyddyn 12: Cynlluniau Ail-agor graddol

19 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Warcheidwad, Llythyr at sylw rhieni disgyblion Blwyddyn 12: Cynlluniau Ail-agor graddol - Ysgol Bro Pedr – Sector Uwchradd Yn unol â chanllawiau Senedd Cymru a Chyngor Sir Ceredigion fe fydd Ysgol Bro Pedr yn ail agor yn rhannol ac yn darparu [...]

Blynyddoedd 7 – 11: Cynlluniau Ail-agor graddol

22 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Warcheidwad, Llythyr at sylw rhieni disgyblion Blynyddoedd 7 – 11: Cynlluniau Ail-agor graddol - Ysgol Bro Pedr – Sector Uwchradd. Yn unol â chanllawiau Senedd Cymru a Chyngor Sir Ceredigion fe fydd Ysgol Bro Pedr yn ail agor yn rhannol ac [...]

Amserlen Ail-Agor yn Rhannol (Llythyr 15/06/20)

15 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Warchodwr,   Amserlen Ail-Agor yn Rhannol: Fel y gwyddoch, mae ysgolion Cymru yn ail-agor ar 29 Mehefin 2020. Yn eu tro, bydd pob disgybl yn cael y cyfle i fynychu, naill ai am gyfnodau o’r dydd neu am ddiwrnodau cyfan. Prif [...]

Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae rhai adnoddau defnyddiol iawn a gynhyrchwyd gan Chwaraeon Anabledd Cymru ar eu gwefan - mae eu rhestr chwarae 'In This Together' ar YouTube yn arddangos clipiau byr o bobl ifanc ag anableddau sy'n gwneud ymarferion allweddol gartref. Mae'r fideos cynhwysol hyn wedi creu argraff fawr ar [...]

Nodyn atgoffa: heddiw yw dyddiad cau’r holiadur

8 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Gwarchodwr, Nodyn atgoffa: heddiw yw dyddiad cau’r holiadur Cyhoeddodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, wythnos ddiwethaf y bydd ysgolion yn ail-agor yn rhannol ar Ddydd Llun, 29 Mehefin, am gyfnod o bedair wythnos cyn gwyliau’r Haf. Bydd yr Ysgol yn […]

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr