Dogfennau Polisïau’r Ysgol

Dyma gasgliad o ddogfennau polisi sy’n berthnasol i’r ysgol. Cedwir yr hawl i newid y dogfennau yma ar unrhyw adeg.

polisi aln - cover

Polisi Amddiffyn Plant ERW

polisi cadw'n ddiogel

polisi - cyfeillgarwch

Polisi Ymddygiad

Datganiad Grant Amddifadedd 2016-17

Polisiau Eraill:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr