Pecyn Adolygu i Rieni a Gwarchodwyr

Mae’r cyfnod arholiadau ar y gweill, felly dyma adnodd pwysig sydd yn gallu eich helpu chi i gynorthwyo eich plentyn gydag adolygu:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr