Pêl-droed Merched yr Urdd

Gwnaeth merched Ysgol Bro Pedr yn arbennig o dda yng nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd yn ddiweddar a diolch i Mr Davies am eu hyfforddi. Daliwch ati.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr