Pêl-droed Urdd y Sir

Llongyfarchiadau i dîm pel-droed Ysgol Bro Pedr ar gyrraedd y rownd gyn -derfynol yng nghystadleuaeth Sirol yr Urdd wedi iddynt ennill pob gêm yn y grŵp.

Diolch i Mr John am eu hyfforddi.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr