Pencampwyr 7 bob ochr Ceredigion 2018

Ysgol Bro Pedr- Pencampwyr 7 bob ochr Ceredigion dan 18 2018 (yn absennol o’r llun: Daniel Evans). Llongyfarchiadau iddynt!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr