Pontio

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau Pontio o ddifrif er mwyn sicrhau Continwwm Addysg, pe boed cynradd neu uwchradd. Bydd croeso cynnes i bawb pryd bynnag byddwch chi’n ymuno gyda ni ar eich taith addysg.

Cliciwch ar y lluniau isod am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r camau pontio gwahanol yr ydym yn cynnig a’r holl ddarpariaeth sydd ar gael ar gyfer gwneud y cam yn un llwyddiannus.

Pontio Cynradd
Pontio Blwyddyn 7 / CA3
Pontio TGAU / CA4
Pontio Lefel A / CA5