Prif Swyddogion 2017-2018

Prif Swyddogion Bro Pedr 2017–2018 – llongyfarchiadau mawr iddynt!

Hari Butten (Prif Fachgen)

Alpha Evans (Prif Ferch)

 Twm Ebbsworth, Ffion Evans, Robert Jenkins & Manon Williams (Dirprwyon)

 

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr