Neges wrth y Llywodraethwyr

Mae Bro Pedr yn gymuned glos a chynhaliol, yn cynnig cyfleoedd o bob math ac yn cynnal safonau uchel. Mae pob disgybl yn unigolyn, pob un â thalentau, diddordebau ac anghenion penodol. Y nod yw sicrhau bod pob un yn cael y cyfle i wireddu potensial, i deimlo’n hapus a diogel yn rhan o’r ysgol ac i fedru datblygu yn ddinesydd llawn gofal a goddefgarwch yng Nghymru’r 21ain ganrif.

Aelodau

Elaine Davies  (Cadeirydd),

Justin Davies  (Is-Gadeirydd),

Jane Wyn (Pennaeth),

Cynghorydd Euros Davies  (Llywodraethwr Awdurdodau Lleol),

Cynghorydd Hag Harries  (Llywodraethwr Awdurdodau Lleol),

Cynghorydd Ivor Williams  (Llywodraethwr Awdurdodau Lleol),

Cynghorydd Odwyn Davies (Llywodraethwr Awdurdodau Lleol),

Aled Rumble (Athro Llywodraethwr),

Ann Herbert (Athrawes Llywodraethwr),

Kevin Jones (Athro Llywodraethwr),

Alun Williams (Rhiant Llywodraethwr),

Stephen Cooper (Rhiant Llywodraethwr),

Rhian Hâf Evans (Rhiant Llywodraethwr)

Elen Page (Rhiant Llywodraethwr),

Emma Wood (Rhiant Llywodraethwr),

Carys Lloyd-Jones (Rhiant Llywodraethwr),

Carys Davies (Rhiant Llywodraethwr),

Ffion Davies  (Rhiant Llywodraethwr)