Siarad Cyhoeddus

elan - siarad cyhoeddus1 Llongyfarchiadau Elan! Aelod o CFfI Cwmann – enillodd Elan 2il yn y gystadleuaeth Siarad Gyhoeddus Cenedlaethol yn Stafford – hi hefyd enillodd y mwyafrif o farciau fel cadeirydd a darllenydd.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr