Amserlenni

Cliciwch ar y Dosbarth/Blwyddyn er mwyn agor yr amserlen briodol fel llun.

Blwyddyn 7:

Blwyddyn 8:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr