Chweched

Gwybodaeth Pwysig

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu hethol fel Prif Swyddogion Ysgol Bro Pedr am 2017-2018:

Prif Fachgen: Hari Butten

Prif Ferch: Alpha Evans

Dirprwyon: Twm Ebbsworth, Ffion Evans, Robert Jenkins & Mannon Williams

Llain 2015 - Oriel lluniau

Llain 2015 (7)

Gwybodaeth Ychwanegol

EMA

Mae ffurflenni ar gael gan Sarah i’w llenwi

Gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru 

Dyddiad Cau UCAS

Hydref 15fed 2016 – Meddygaeth, Deintyddiaeth, Veternary, Oxbridge

Tachwedd – Dyddiad Cau Mewnol

Ionawr 15fed 2017 – Pob cais arall

Angen help llenwi ffurflenni gais?

Cofiwch gofyn i Iona, Swyddog Gyrfaoedd yr Ysgol am help

Diwrnodau Agored

Cofiwch edrych ar wefannau Prifysgolion am eu diwrnodau agored nesaf

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr