Chweched

canlyniadau TGAU 2017_opt

Sixth Form Courses Prospectus for 2018-19

Amserlen Arholiadau

– amserlen ar y ffordd

Dyddiadau Pwysig

Cofiwch edrych ar wefannau Prifysgolion ynghylch dyddiadau cau ysgoloriaethau.

Gwybodaeth Pwysig

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu hethol fel Prif Swyddogion Ysgol Bro Pedr am 2017-2018:

Prif Fachgen: Hari Butten

Prif Ferch: Alpha Evans

Dirprwyon: Twm Ebbsworth, Ffion Evans, Robert Jenkins & Mannon Williams

Llain 2015 - Oriel lluniau

Gwybodaeth Ychwanegol

EMA

Mae ffurflenni ar gael gan Sarah i’w llenwi

Gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru 

Dyddiad Cau UCAS

Hydref 15fed 2017 – Meddygaeth, Deintyddiaeth, Veternary, Oxbridge

Tachwedd – Dyddiad Cau Mewnol

Ionawr 15fed 2018 – Pob cais arall

__________

Ar gyfer mynediad 2019:

Hydref 15fed 2018 – Meddygaeth, Deintyddiaeth, Veternary, Oxbridge

Tachwedd – Dyddiad Cau Mewnol

Ionawr 15fed 2019 – Pob cais arall

Angen help llenwi ffurflenni gais?

Cofiwch gofyn i Iona, Swyddog Gyrfaoedd yr Ysgol am help

Diwrnodau Agored

Cofiwch edrych ar wefannau Prifysgolion am eu diwrnodau agored nesaf

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr