Clybiau

Sector Hŷn

Clwb Cymraeg

Ystafell 5

Bob dydd Mawrth am 1 o’r gloch

mwy o wybodaeth

Clwb Garddio

Dydd Mercher – 1:00 – 1:30yh
Plot Llysiau

Clwb Adroddwyr Ifanc

Llyfrgell yr Ysgol

Bob nos Fercher rhwng 3:30 -5 o’r gloch

mwy o wybodaeth

D&D

Dydd Gwener – 3:30 – 5:30yh
Llyfrgell Ysgol

Siaradwch â Heini (Llyfrgellydd), Becky (bl.13), Hugo (bl.9) neu Johnny (bl.9) am fwy o wybodaeth

Clwb Gwyddoniaeth

Gwyddoniaeth 1

Sesiwn nesaf i’w gadarnhau

Clwb Bonjour

Ystafell Ffrangeg

Sesiwn nesaf i’w gadarnhau

mwy o wybodaeth

Clwb Gwyddbwyll

Dydd Llun i ddydd Gwener (awr ginio)

Llyfrgell Ysgol

Clwb Sgiliau

Ystafell 21 – ar ôl ysgol

Sesiwn nesaf i’w gadarnhau

Clwb Pêl Droed

Clwb Rygbi

Clwb Hoci

Clwb Pêl Rwyd

Clwb Gwaith Catref

Dydd Mercher – 1:00 – 1:30yh
Ystafell 21

Sector Iau

Clwb Chatterbox

Dydd Mercher

Campws Iau

Clwb Brecwast

Bob dydd – 8:00 – 8:30 y.b
Campws Iau
(am ddim)

Adran yr Urdd

Dydd Mawrth – 4:30 – 5:30 y.h
Campws Iau – Neuadd yr Ysgol

Gymnasteg

Dydd Iau – 3:30 – 5:00 y.h
Ganolfan Hamdden
£3 am wers

Clwb Gofal y Ddraig

Bob Nos – Ar ôl ysgol – 6:00 y.h
Campws Iau
(am fwy o wybodaeth – Cysylltwch â Feithrinfa Dyfodol ar 01570 493 601)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr