ABCh

Diwrnod Cadw’n Ddiogel ar lein yn Ysgol Bro Pedr

Ar ddydd Mawrth, Chwefror 6ed, cynhaliwyd gweithdy cadw’n ddiogel ar lein ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 gyda PC Hannah Evans, ein Swyddog Heddlu Cymunedol gyda’r ysgol. Cododd y gweithdy yma ymwybyddiaeth a dysgu’r disgyblion sut i newid eu sefyllfaoedd preifatrwydd mewn cyfryngau cymdeithasol er mwyn cadw’n ddiogel. Cynhaliodd PC Hannah sesiwn ar ôl ysgol yn y dderbynfa hefyd i rieni, teulu a ffrindiau oedd ag unrhyw gwestiynau. ‘Create, Connect and Share Respect – A better internet starts with you!’

Diolch yn fawr i PC Hannah am yr holl wybodaeth ddefnyddiol a oedd yn agoriad llygad i ni i gyd.

Diwrnod ABCh 30/9/15

Diwrnod ABCh - 14/12/15

Gwybodaeth i Rieni

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr