ABCh

Diwrnod ABCh 30/9/15

ABCh 30-09-15 PSE (22)

Diwrnod ABCh - 14/12/15

ABCh 4-12-15 PSE (13)

Gwybodaeth i Rieni

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr