Cyngor yr Ysgol

“Mae’r Cyngor Ysgol yn rhan bwysig o Ysgol Bro Pedr gyda ni fel arwyr y cyngor yn annog i glywed llais pob disgybl yr ysgol; mae’r lleisiau yma’n gallu amrywio o’r meithrin i dop yr ysgol gyda’r chweched. Fel prif swyddogion ni yw’r rhai sydd gyda’r cyfrifoldeb o redeg y cyngor sy’n golygu bod y Cyngor Ysgol yng nghyngor ar gyfer yr ieuenctid gan yr ieuenctid. Ond i fyrhau gyda llwyddiant y cyngor mi’n rhaid cael gweithio’n agos gyda’r athrawon i sicrhau bod yr hyn a fu’n cael ei drafod yn cael ei rhoi yn ei le.”

Mwy o Wybodaeth

Blwyddyn 3: Harry Condon & Rhys Jones

Blwyddyn 4: Julia Kosidlo & Woody Lewis

Blwyddyn 5: Ryan Bowles & Charley Wood

Blwyddyn 6: Eva Smith & Summer Howden-Shore

Blwyddyn 7: Molly Burgess & Nikola Jablonska

Blwyddyn 8: Gruffydd Dafydd & Hugo

Blwyddyn 9: Mili Bonning & James Hunt

Blwyddyn 10: Liberty Yospa & Caitlin Gibbons

Blwyddyn 11: Elin Williams, Sophie Jones & George Newton

Blwyddyn 12: Elin Davies, Catrin Mair Davies & Emily Foss

Blwyddyn 13: Cyffin Thomas & Max Parry

Ar hyn o bryd rydym yn trafod gwisg ysgol.

Gwybodaeth Pwysig

Dyddiad y cyfarfod nesaf:

Gwybodaeth ar y ffordd yn fuan

Cofnodion:

2018-2019:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr