Cyngor yr Ysgol

cyngor-ysgol

“Mae’r Cyngor Ysgol yn rhan bwysig o Ysgol Bro Pedr gyda ni fel arwyr y cyngor yn annog i glywed llais pob disgybl yr ysgol; mae’r lleisiau yma’n gallu amrywio o’r meithrin i dop yr ysgol gyda’r chweched. Fel prif swyddogion ni yw’r rhai sydd gyda’r cyfrifoldeb o redeg y cyngor sy’n golygu bod y Cyngor Ysgol yng nghyngor ar gyfer yr ieuenctid gan yr ieuenctid. Ond i fyrhau gyda llwyddiant y cyngor mi’n rhaid cael gweithio’n agos gyda’r athrawon i sicrhau bod yr a fu’n cael ei drafod yn cael ei rhoi yn ei le.

Un o’r nodau mwyaf pwysig eleni i ni yw cryfhau’r cysylltiad rhwng aelodau’r Cyngor Ysgol a’i flwyddyn ysgol. Fe wneith hyn ein galluogi ni i drafod pynciau sy’n berthnasol i galon Fro Pedr. Ein dyletswydd fel prif swyddogion yw cadarnhau bod llais pawb yn cael ei glywed a hyn yw beth hoffwn annog am dros y flwyddyn yn y Cyngor Ysgol.”

gan Gareth Jones, Prif Fachgen (Blwyddyn 13)

Mwy o Wybodaeth

Blwyddyn 3: Arthur Williams & Lowri Meles James Evans

Blwyddyn 4: Isaac Killic & Tomos Lloyd Jones

Blwyddyn 5: Molly Burgess & Regan Jones

Blwyddyn 6: Tilly Killic & Dewi Little

Blwyddyn 7: Tommi Williams & Abby Rooke Williams

Blwyddyn 8: Nathan Charles Davies, Charlotte Howells & Wiktoria Sliwka

Blwyddyn 9: Summer Austin-Spooner & George Newton

Blwyddyn 10: Carys Evans & Oskar Lloyd Gaiger

Blwyddyn 11: Cyffin Thomas, Venus Luchte Thomas & Krystian Kulacki

Blwyddyn 12: Harri Butten & Alpha Evans

Blwyddyn 13: Meirion Thomas & Nest Jenkins

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr