Dewiniaid Digidol

Pwrpas y Dewiniaid Digidol yw i hwyluso’r defnydd o HWB draws yr ysgol. Mae hwn yn bwyllgor newydd sbon o fyfyrwyr ysgol sy’n dangos diddordeb ychwanegol mewn technoleg .

dewiniaid digidol_opt

Ein gwaith eleni yw rhoi arweiniad i athrawon a myfyrwyr wrth ddefnyddio HWB, mae hwn yn nodweddol i rôl y gwasanaeth ar draws yr ysgol

Gwybodaeth Pwysig

Mae’r Dewiniaid Digidol yn cyfarfod bob Dydd Mercher am 12.30pm yn Ystafell 19 .

Gwybodaeth Ychwanegol

Blwyddyn 7: Liberty Yosper (7S)

Blwyddyn 9: Samantha Weller – Pryce (9D)

Blwyddyn 8 : Aisvarya Sridar (8S)

Blwyddyn 11: Llio Jones (11N)

Blwyddyn 11: Jack Hulme (11D)

Blwyddyn 8: Naill o’Keefe (8G)

Blwyddyn 9: Lucy Hill (9N)

Blwyddyn 9: Ben Davies (9N)

Blwyddyn 9: Eleri James (9D)

Blwyddyn 8: Damian Prystupa (8N)

Blwyddyn 9 : Sophie Hughes (9D)

Blwyddyn 9 : Morgan George (9G)

Blwyddyn 9 : Naomi Howell (9P)

Blwyddyn 13 : Max Zinn

Blwyddyn 13 : Huw Howells

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr