Eco

Cynllun Egni Ysgol Bro Pedr

Rydym wedi bod wrthi’n gweithredu cynlluniau arbed egni dros yr ysgol gyfan a dyma’r fideo creodd y pwyllgor er mwyn rhannu ein neges.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr