Pwyllgor ABCh

Trwy gydol y flwyddyn bydd y Pwyllgor ABCh yn trefnu gweithgareddau ar gyfer y diwrnodau ABCh a llawer mwy

pwyllgor-abch

Gwybodaeth Ychwanegol

Blwyddyn 3: Ryan Bowles & Arlo Saad

Blwyddyn 4: Charlie Condon & Summer Howden

Blwyddyn 5: Nikola Jablonska & Michael McDonagh

Blwyddyn 6: Patrycja K & Vince Mason

Blwyddyn 7: Amy Lloyd & James Hunt

Blwyddyn 8: Guto Ebbsworth, Ellie Thomas & Shannon Walton

Blwyddyn 9: Steffan Daniel, Sophie Jones & Phoebe Cory-Wrighton

Blwyddyn 10: Dewi Hobbs, Emily Foss & Anya Jones

Blwyddyn 11: Steffan Davies & Kelsie Flavell

Blwyddyn 12: Daniel Davies

Blwyddyn 13: Rhys G Davies & Ffion Jenkins

Gwybodaeth i Rieni

Diwrnod ABCh 30/9/15

ABCh 30-09-15 PSE (22)

Diwrnod ABCh - 14/12/15

ABCh 4-12-15 PSE (13)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr