Pwyllgor Cymreictod

Eleni byddwn yn brysur iawn gydag amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau arbennig drwy gydol y flwyddyn. Gwnewch yn siwr eich bod yn ymuno â ni!

pwyllgor-cymreictod

Gwybodaeth Ychwanegol

Blwyddyn 3: Kyna Logan & Megan Morris

Blwyddyn 4: Danni Murray & Cerys Angharad Jones

Blwyddyn 5: Jake Jones & Rhun Davies

Blwyddyn 6: Rihanna Moore & Niah Bouvet

Blwyddyn 7: Milli Bonning, Dan Cole & Gwion Evans

Blwyddyn 8: Nia Beca Jones & Gruff Thomas

Blwyddyn 9: Megan Jones & Carwyn Rosser

Blwyddyn 10: Ben Davies, Marina Dearden & Osian Davies

Blwyddyn 11: Sara Jarman & Morgan James

Blwyddyn 12: Mannon Williams & Twm Ebbsworth

Blwyddyn 13: Alwyn Evans & Carie Collom

Gwybodaeth Pwysig

Dim dyddiadau eto

Cofnodion Cyfarfod

Cyfarfod 1 (5/10/16)

Diwrnod Shwmae S’umae

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr