Pwyllgor Eco

pwyllgor-eco

The Eco-Committee has been very busy over the past year. Members carried out an Environmental Review of the school premises to find out how eco-friendly the school is and how it can improve. Some members of the Eco-Committee visited the Ceredigion County Council office in Penmorfa, Aberaeron for a training day to learn about different ways the committee can be better at working with staff and other students. This was very beneficial and gave us confidence in our roles on the committee.

Many Fairtrade events took place last year. The committee members helped to organise a Fair trade fun day for year 6 feeder schools, learning about the importance of fair trade and how it’s making a difference for producers in less economically developed countries. Pupils from years 12 and 13 organised a fair trade shop. The eco-committee worked with the School Council to help organise the fun day for year 5 to 8. The day had a fair trade theme and pupils had the opportunity to buy fairtrade bananas!

Cynllun Egni Ysgol Bro Pedr

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod wrthi’n gweithredu cynlluniau arbed egni dros yr ysgol gyfan a dyma’r fideo creodd y pwyllgor er mwyn rhannu ein neges.

Aelodau:

Blwyddyn 3: Lily Brown & Sofie Ponomarov, Blwyddyn 4: Anya Jones Walters & Osian James Young, Year 5: Kinga Michalska & Sara Jones, Year 6: Harvey Phillpott & Sean Wood, Blwyddyn 7: Amelia Barton, Sebestyen Husaru & Annabel Hunt, Blwyddyn 8: Alex Williams & Liberty Yospa, Blwyddyn 9: James Bouvet, Gwennan Lewis & Harry Gordon, Blwyddyn 10: Eleri James & Theo Teasdale, Blwyddyn 11: Haylie Cook, Anisur Rahman & Maja Poczatek, Blwyddyn 12: Alice Seargent,  Blwyddyn 13: Morgan Lewis & Caryl Jacob

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Da!

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Bro Pedr am ennill gwobr y Faner Werdd. Yn ddiweddar, daeth Bethan Phillips o ‘Cadwch Gymru’n Daclus’ i’r ysgol i gwrdd â’r Pwyllgor Eco ac i asesu’r gwaith pwysig maent yn ei wneud. Mae’r pwyllgor yn gweithio’n ddiwyd i wella amgylchedd yr ysgol ac maent wedi arwain nifer o brosiectau amgylcheddol a rhyngwladol.

eco school_opt

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr