Pwyllgor Lles

Pwyllgor Lles 2018-2019

Eco

Ysgolion Iach

ABCh

Rhowch olwg ar y posteri mae disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9 wedi bod wrthi’n eu creu ar gyfer wythnos gwrth-fwlio 2017 …

Posteri Wythnos Gwrth-fwlio 2017

Cyflwyniad Wythnos Gwrth-Fwlio

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr