Cymreictod

Gwersi Cymraeg i Oedolion

A hoffech chi ddysgu Cymraeg? Would you like to learn Welsh?  Free lessons and free childcare.

Ble? Where? Canolfan Deuluol Llambed/ Lampeter family Centre

Pryd? When?  Bob dydd Gwener o 5.10.18 ymlaen/ Every Friday from 5.10.18

Amser/Time? – 1.30 – 2.45

For more information contact Mrs Llinos Jones at the primary campus

Llyfryn 7 - Beth wyt ti'n ei hoffi?

‘Cymraeg Campus’

Llwyddodd yr ysgol i dderbyn Gwobr Efydd Cymraeg Campus yn Haf 2017  am hybu’r iaith Gymraeg ymhlith y dysgwyr.

Criw Cymraeg - Gwasanaeth

Dysgu Cymraeg-Learning Welsh (Partnership Agreement)

Siarter Iaith

Wedi dadansoddi holiaduron y plant dyma dargedau’r ysgol am y flwyddyn :-

  1. Dysgu am Gymru
  2. Codi ymnwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg
  3. Gweithgareddau cymraeg I annog y plant  I siarad yr iaith
  4. Gweithgareddau TGCH trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwyllgor Cymreictod

Gwybodaeth Ychwanegol

Blwyddyn/Year 2: James Brown, Tia Gilbert, Seirian Cutler & Filip Florczyk

Blwyddyn/Year 3: Molly Jones & Efa Lloyd Jones

Blwyddyn/Year 4: Filip Podolak, Robyn Jones & Fflur Meredith

Blwyddyn/Year 5: Kyna Logan, Hunor Hamvas, Arthur Williams, Katie Little & Lowri Meles

Blwyddyn/Year 6: Danni Murray, Niamh o’Sullivan, Micah Harvey, Caitlin Gately, Cerys Angharad & Tomos Lloyd Jones

Blwyddyn/Year 7: Rhun Davies, Grace Lambert, Jake Jones, Nikola Jablonska, Guto Miles, Sara Jones, Elan Jenkins, Leah Regan, Elen Morgan, Jessica Thomas, Ffion Morgan & Teleri Evans

Blwyddyn/Year 8: Niah Bouvet, Martha Thomas, Ifan Meredith & Elen Jones

Blwyddyn/Year 9: Millie Bonning

Blwyddyn/Year 10: Guto Ebbsworth, Sioned Davies, Lowri Fflur & Ellie Thomas

Blwyddyn/Year 11: Elan Jones & Hanna Davies

Blwyddyn/Year 12: Lisa Evans, Elin Davies & Idris Lloyd

Blwyddyn/Year 13: Cari Jones, Mari Lewis & Cerys Pollock

Important Information

No dates yet

Nodiadau’r Cyfarfodydd:

Cyfarfod 1 (5/10/16)

Diwrnod Shwmae S’umae

Gweithgareddau

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr