Welshness

Gwersi Cymraeg i Oedolion

Gwersi Cymraeg i oedolion yn Ysgol Bro Pedr bob nos Fawrth a nos Iau rhwng 3:45 a 5:15

Llyfryn CiT

clwb CIT

Llyfryn 1 - Cyfarchion

llyfryn - cyfarchion

Llyfryn 2 - Lliwiau a Rhifau

llyfryn - lliwiau a rhifau

Llyfryn 3 - Salwch a Rhannau'r Corff

llyfryn - salwch a rhannau'r corff

Llyfryn 4 - Dillad a'r Tywydd

llyfryn - dillad a'r tywydd

Llyfryn 5 - Trefn Dyddiol

llyfryn - trefn y dydd

Llyfryn 6 - Bwyd a Diod

llyfryn - bwyd a diod

Llyfryn 7 - Beth wyt ti'n ei hoffi?

llyfryn - beth wyt ti'n hoffi

‘Cymraeg Campus’

Llwyddodd yr ysgol i dderbyn Gwobr Efydd Cymraeg Campus yn Haf 2017  am hybu’r iaith Gymraeg ymhlith y dysgwyr.

Siarter Iaith

Wedi dadansoddi holiaduron y plant dyma dargedau’r ysgol am y flwyddyn :-

  1. Dysgu am Gymru
  2. Codi ymnwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg
  3. Gweithgareddau cymraeg I annog y plant  I siarad yr iaith
  4. Gweithgareddau TGCH trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwyllgor Cymreictod

cymreictod

Further Information

Niah Bouvet, Martha Thomas, Guto Ebbsworth, Millie Bonning, Elan Jones, Twm Ebbsworth, Ffion Evans, Alpha Evans, Kyna Logan, Hunor Hamvas, Danni Murray, Niamh O’Sullivan, Jake Jones, Micah Harvey, Alma Spooner, Nikola Jablonska, Fflur Meredith, Lowri James-Evans, Cerys Angharad Jones, Tomos Lloyd Jones, Rhun Davies, Grace Lambert

Important Information

No dates yet

Nodiadau’r Cyfarfodydd:

Cyfarfod 1 (5/10/16)

Diwrnod Shwmae S’umae

Gweithgareddau

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr