Welshness

Gwersi Cymraeg i Oedolion

A hoffech chi ddysgu Cymraeg? Would you like to learn Welsh?  Free lessons and free childcare.

Ble? Where? Canolfan Deuluol Llambed/ Lampeter family Centre

Pryd? When?  Bob dydd Gwener o 5.10.18 ymlaen/ Every Friday from 5.10.18

Amser/Time? – 1.30 – 2.45

For more information contact Mrs Llinos Jones at the primary campus

Llyfryn 7 - Beth wyt ti'n ei hoffi?

Clwb Cwtsh (1)

‘Cymraeg Campus’

Llwyddodd yr ysgol i dderbyn Gwobr Efydd Cymraeg Campus yn Haf 2017  am hybu’r iaith Gymraeg ymhlith y dysgwyr.

Criw Cymraeg - Gwasanaeth

Gwasanaeth y Criw cymraeg

Dysgu Cymraeg-Learning Welsh (Partnership Agreement)

Siarter Iaith

Wedi dadansoddi holiaduron y plant dyma dargedau’r ysgol am y flwyddyn :-

  1. Dysgu am Gymru
  2. Codi ymnwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg
  3. Gweithgareddau cymraeg I annog y plant  I siarad yr iaith
  4. Gweithgareddau TGCH trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwyllgor Cymreictod

cymreictod

Further Information

Niah Bouvet, Martha Thomas, Guto Ebbsworth, Millie Bonning, Elan Jones, Twm Ebbsworth, Ffion Evans, Alpha Evans, Kyna Logan, Hunor Hamvas, Danni Murray, Niamh O’Sullivan, Jake Jones, Micah Harvey, Alma Spooner, Nikola Jablonska, Fflur Meredith, Lowri James-Evans, Cerys Angharad Jones, Tomos Lloyd Jones, Rhun Davies, Grace Lambert

Important Information

No dates yet

Nodiadau’r Cyfarfodydd:

Cyfarfod 1 (5/10/16)

Diwrnod Shwmae S’umae

Gweithgareddau

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr