Eisteddfod

Eisteddfod Sector Hŷn 2019 – Results/Canlyniadau

Y sgor terfynol/The final score:

Teifi 1af/st (584 o farciau/marks)

Creuddyn 2il/nd (548 o farciau/marks)

Dulas 3ydd/rd (526 o farciau/marks)

Competition Results:

Grŵp Pop Agored/Pop Group

1af/st – Teifi

2il/nd – Creuddyn

3ydd/rd – Dulas

Unawd Offerynnol Ieuaf/ Junior Instrumental Solo

1af/st – Megan (Teifi)

2il/nd – Luned (Creuddyn)

3ydd/rd – Ffion (Teifi)

Unawd Offerynnol Hŷn/Senior Instrumental Solo

1af/st – Sioned (Teifi)

2il/nd – Emma (Teifi)

3ydd/rd – Elan (Teifi)

Stori a Sain/Story and Sound

1af/st – Teifi

2il/nd – Creuddyn

3ydd/rd – Dulas

Dawns (agored)/Dance (open competition)

1af/st – Dulas

2il/nd – Creuddyn

3ydd/rd – Teifi

Unawd Merched Ieuaf/ Junior Girls’ Solo

1af/st – Ffion (Teifi)

2il/nd – Megan (Teifi)

3ydd/rd – Elen (Creuddyn)

Unawd Bl.5 & 6 Solo

1af/st – Lexi

2il/nd – Amy

3ydd/rd – Lucy

Llefaru Bl.5 & 6 Recitation

1af/st – Charlotte Finch (Dulas)

2il/nd – Kaitlyn (Creuddyn)

3ydd/rd – Charlie Wood (Teifi)

‘Meic Agored’ Sgilliau Bywyd

1af/st – Glyn Jones (Dulas)

2il/nd – Daniel (Teifi)

3ydd/rd – Dylan Thomas (Creuddyn) & Thalia (Dulas)

Llefaru i ddysgwyr Bl.5 & 6

1af/st – Charlie Condon (Teifi)

2il/nd – Danny Murray (Dulas)

3ydd/rd – Mika Harvey (Creuddyn)

Llefaru Cymraeg Ieuaf/ Welsh Junior Reciting

1af/st – Gruffydd Dafydd (Creuddyn)

2il/nd – Elen Morgan (Creuddyn)

3ydd/rd – Elen Jones (Creuddyn)

Unawd Bechgyn Ieuaf/Junior Boys’ Reciting

1af/st – Gruffydd Dafydd (Creuddyn)

2il/nd – Iestyn Stephens (Dulas)

3ydd/rd – Guto Miles (Creuddyn)

Llefaru Cymraeg Hynaf

1af/st – Elan Jones (Teifi)

2il/nd – Lois Jones (Creuddyn)

3ydd/rd – Hannah Davies (Creuddyn)

Deuawd/ Duet 

1af/st – Sioned & Elan (Teifi)

2il/nd – Lisa & Beca (Teifi)

3ydd/rd – Elen & Nia (Creuddyn)

Unawd Merched Hynaf/ Senior Girls’ Solo

1af/st – Lisa (Teifi)

2il/nd – Elan (Teifi)

3ydd/rd – Nia (Teifi)

Coroni’r Bardd Saesneg/ The Crown

1af/st – Owen Rhys Davies (Dulas)

2il/nd – Aoife Wooding (Teifi) & Max Parry (Dulas)

Unawd Bechgyn Hynaf/Senior Boys’ Solo

1af/st – Siencyn (Teifi)

2il/nd – Idris (Dulas)

3ydd/rd – Guto (Teifi)

Meim/Mime

1af/st – Creuddyn

2il/nd – Dulas

3ydd/rd – Teifi

Sgetsys

1af/st – Teifi

2il/nd – Creuddyn

3ydd/rd – Dulas

Parti Merched/Girls’ Choir

1af/st – Creuddyn

2il/nd – Teifi

3ydd/rd – Dulas

Parti Bechgyn/ Boys’ Choir

1af/st – Dulas

2il/nd – Creuddyn

3ydd/rd – Teifi

Cor/Choir

1af/st – Creuddyn

2il/nd – Teifi

3ydd/rd – Dulas

Cadair/Chair

1af/st – Owen Schroder (Dulas)

2il/nd – Elin Davies (Creuddyn)

3ydd/rd – Elan Jones (Teifi)

Iechyd a Gofal (Bl.10-13)/Health and Social Care (Yr.10-13)

 • 1af/st – ‘Flamingo’ Chloe Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Farmwraig’ Lisa Plant (DULAS)
 • 3ydd/rd – Cerys Parsons (CREUDDYN)

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Bl/Yr. 7-8

 • 1af/st – Niam Bouvet (TEIFI)
 • 2il/nd – Ifan Meredith (DULAS)
 • 3ydd/rd – Abi Guest (DULAS)

Bl/Yr. 9

 • 1af/st – Catrin Daniel (TEIFI)
 • 2il/Fion Harris (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Hanna Thomas (DULAS)

Bl/Yr. 10&11

 • 1af/st – Leigh Davies (TEIFI)
 • 2il/nd – Elain Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – Mererid Thomas (DULAS)

Bl/Yr. 12&13

 • 1af/st – Nia Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – William Pitts (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Hopkins (TEIFI)

Bl/Yr. 7-9 (‘CAD’)

 • 1af/st – Niam Bouvet (TEIFI)
 • 2il/nd – Abi Guest (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ifan Meredith (DULAS)

Bl/Yr. 10-13 (‘CAD’)

 • 1af/st – Matt Small (TEIFI)
 • 2il/nd – Ricky Evans (DULAS)
 • 3ydd/rd – William Pitts (DULAS)

Busnes/Business

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Gwion Payne (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Jessica Mardane (DULAS)
 • 3ydd/rd – Zoe Jarman-Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Bryn Jones (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Amber Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Heledd Jenkins (DULAS)

Brawddeg/Scentence – Beirniadaeth gan Hedydd Jones

 • 1af/st – (TEIFI)
 • 2il/nd – (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – (TEIFI / CREUDDYN/ DULAS)

Cyngor yr Ysgol (agored)/School Council (open competition)

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Amber Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Elin Davies (CREUDDYN)

Gyrfaoedd (agored)/Careers (open competition)

 • 1af/st – ‘Wynford’ Matt Small (TEIFI)
 • 2il/nd – Elin Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Hugo Waddington (TEIFI)

Addysg Grefyddol/Religious Studies

Bl/Yr.7

 • 1af/st – ‘Cast Creuddyn’ – Maddie Caulkett (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘Bubblegum’ – Elen Morgan (CREUDDYN) ‘Seren Haf’ Ffion Morgan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Regan Jones (DULAS) Rhys Thomas (CREUDDYN)

Bl/Yr.8

 • 1af/st – Beca Jones (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘Rhyfedd’ – Gabriella Dunleavy (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Bond’ – Dion Davies (DULAS)

Bl/Yr.9

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Madi Crosland (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emilia Budylowska (CREUDDYN)

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – ‘Seren’ Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Elin Williams (11N) (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Dihatsu’ (CREUDDYN)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Lisa Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Heledd Jenkins (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Menna Kime (DULAS)

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Bl/Yr.7-9

 • 1af/st – ‘Llawysgrifen’ – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Harz’ – Harrison Stevens (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Erin Williams (CREUDDYN)

Pwyllgor Cymreictod (agored)/ Welsh Committee (open)

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lisa Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ifan Meredith (DULAS) & Sioned Davies (TEIFI)

 

Gwasanaethau Cyhoeddus/Public Services

Bl.10-13

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Amber & Sasha (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Bryn Jones (CREUDDYN)

Rhyddiaith Cymraeg/ Welsh Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – ‘Busy’ – Grace Lambert (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Y ddraig goch’ – Elan Jenkins (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘LeBron James’ Efan Thomas (CREUDDYN)

Cystadleuaeth o safon uchel iawn/Fantastic work!

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – ‘Lolipop’ – Elen Jones (CREUDDYN)
 • 2af/nd – ‘Siaradwr o fri’ – Ifan Meredith (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pringles Cymraeg’ – Martha Thomas (DULAS)

Safon uchel, eto/Again – Fantastic work!

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – ‘White Bread’ – Danni Evans (TEIFI)
 • 2af/nd – ‘Del’ – Emily Roach (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Afal’ – Maria Thorley (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – ‘Seren’ – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – ‘Bws’ – Beca Roberts (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Blodyn’ – Lleucu Rees (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Emma Herbert (TEIFI)
 • 2af/nd – Lisa Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Caryl Bulman (TEIFI)

Ffrangeg/French

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Aaron Williams (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Lolipop’ – Marged Jones 7D (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Llyr Jones (DULAS) & Elen Morgan (CREUDDYN) & ‘Bob’ – Sara Jones (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Ffion Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Jess McKay & Violet Caulkett (CREUDDYN)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2af/nd – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Tatum Davies (DULAS) & Amy Lloyd (CREUDDYN)

BL 10:

 • 1af/st – Undeg Jones (DULAS) & Sioned Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Lois Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Hafwen Davies (TEIFI) & Zoe Jarman Davies (CREUDDYN) & Esme Kavanagh (CREUDDYN)

BL 11

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Alsvarya Svidar (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Llan Evans (CREUDDYN) & Adrian Miesik (TEIFI)

BL 12

 • 1af/st –Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Owen Llyr Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

BL 13

 • 1af/st – Grace Page
 • 2af/nd – /
 • 3ydd/rd – /

Cymraeg Ail-iaith/Welsh Learners

BL7/ YR7:

 • 1af/st – William Hoh (DULAS)
 • 2af/nd – Elizabeth Foot (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Kinga Michalska (TEIFI)

BL 8&9/ YR 8&9:

 • 1af/st – ‘Banana’ – Laura Jones (DULAS)
 • 2af/nd – ‘I see a little silhouette’ – Daniel Farr (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Sushi’ – Christina Kennet (TEIFI)

BL 10&11/ YR 10&11:

 • 1af/st – ‘Melody’ – Aisvarya Svidar (CREUDDYN)
 • 2af/nd – ‘Adrian’ – Adrian Miessik (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘The Malteser’ – Mererid Thomas (DULAS)

Rhyddiaith Saesneg/ English Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Adele Rees 7N (TEIFI)
 • 2af/nd – Hannah Ayonoadu 7N (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Llyr Davies 7D (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Marigold Smith (CREUDDYN) & Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2af/nd – Jacob Davies 8P (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Alfie Farquhar 8P (CREUDDYN)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Daniel Farr (Teifi)
 • 2af/nd – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amalia – Andreea Anghel (CREUDDYN)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – ‘Never been to Nandos’ – Wiktoria Sliwka (Dulas)
 • 2af/nd – Paige Clayton (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Bl 10-13 (Newyddiaduraeth)/Yr 10-13 (Journalism)

 • 1af/st – Chloe Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Llew’ – Sioned Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Sgiliau Bywyd/Life Skills

Bl 8

 • 1af/st – Chris Tattersall (DULAS)
 • 2il/nd – Poppy Davidson (DULAS)
 • 3ydd/rd – /

Bl 9

 • 1af/st – Natalia Viegas (DULAS)
 • 2il/nd – Holly Gravett Medill (DULAS) & Wyn Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – /

Bl 10

 • 1af/st – Anthony Billington (TEIFI)
 • 2il/nd – Leon Deane (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Bl 11

 • 1af/st – Dylan Thomas (CREUDDYN)
 • 2il/nd – /
 • 3ydd/rd – /

Bl 12

 • 1af/st – Marshall James (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Cole Brownhill (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Thomas Morley (TEIFI)

Bl 13

 • 1af/st – Jack O’Sullivan (TEIFI)
 • 2il/nd – Kieran Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Dafydd Jones (DULAS)

Sgiliau Bywyd-‘Meic Agored’/Life Skills-‘Open Mic’

Glyn Jones (DULAS)

Daniel Sidford (TEIFI)

Dylan Thomas (CREUDDYN)

Natalia Viegas (DULAS)

Barddoniaeth Saesneg/English Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Elizabeth Foot 7S (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Elan Jenkins 7D (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Ezmae Dellicompagni 7S (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2il/nd – Faye Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lili Payne (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Alexandra Ursu (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Madi Crosland (TEIFI)

Technoleg Bwyd/Food Technology

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Elen Morgan 7D (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Iestyn Stephens 8D (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lisa Jones 9N (CREUDDYN)

Bl/Yr 10-13

 • 1af/st – Catrin Mair Davis (DULAS)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Filip Poczatek (TEIFI)

Mathemateg

Bl/Yr 7+8

 • 1af/st – Ifan Meredith (DULAS)
 • 2il/nd – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Harri Morgans (DULAS)

Bl/Yr 9+10

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS) & Lleucu Rees (TEIFI)
 • 2il/nd – Hafwen Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Undeg Jonrd (DULAS)

Bl/Yr 11-13

Safon Uchel Iawn!/Very High Standard

 • 1af/st – Aoife Wooding (TEIFI)
 • 2il/nd – Owen S & Idris & Cynan (DULAS)
 • 3ydd/rd – Catrin & Owen D & Lewis (DULAS)

 Celf/Art

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Elizabeth Foot 7S (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Maddie Caulkett 7N (CREUDDYN)
 • 3ydd/3rd– Katy Moyes 7D (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Dion Davies (DULAS)
 • 2il/nd – Gabriella Dunleavy (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Beca Jones (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – AlexandraUrsu (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Cindy Cai (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Jessica Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Rosie Nasr-Butler (DULAS)
 • 3ydd/rd – Elan Jones (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Owen Schroder (DULAS)
 • 2il/nd – Grace Page (DULAS)
 • 3ydd/rd – Cerys Pollock (DULAS)

Hanes/History

Bl. 7

 • 1af/st – ‘Bubblegum’ – Elen Morgan (CRUDDYN)
 • 2il/nd – ‘Braing’ – Aaron Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd ‘Seren Haf’ – Ffion Morgan (CREUDDYN) & ‘Bob’ – Sara Jones (CREUDDYN)

Bl.8&9

 • 1af/st – Martha Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Ifan Meredith (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jess McKay (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – ‘Seren’ Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Llew’ – Sioned Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Steffan Holmes (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Catrin Davies (DULAS)
 • 2il/nd – ‘Pluen Eira’ – Mari Lewis (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Wynford’ – Matt Small (TEIFI)

Gwyddoniaeth/Science

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Megan & Hugo (TEIFI)
 • 2il/nd – Aaron & Weronika (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jess & Evie (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Zoe Jarman & Helena Mardle & Ioan Boyce (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Skye & Molly (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lowri & Dafydd (CREUDDYN), Shannon & Wiktoria & Klaudia (DULAS)

Bl/Yr 12 & 13

 • 1af/st – Arwel & Gethin (TEIFI)
 • 2il/nd – Amy & Aoife (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Theo (TEIFI) & Deiniol Morgan & Peter Brookes (CREUDDYN)

Barddoniaeth Cymraeg /Welsh Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – ‘Cardi Coch’ – Meredydd Davies (DULAS)
 • 2il/nd – ‘Bubblegum’ Elen Morgan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Y ddraig goch’ – Elan Jenkins (CREUDDYN)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – ‘Y Dyffryn’ – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘Pringles Cymraeg’ – Martha Thomas (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Lolipop’ – Elen Jones (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – ‘Seren’ – Hanna Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – ‘Yellow Cloud’ – Emilia Czekanska (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Afal’ – Maria Thorley (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – ‘Bws’ – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Seren’ – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Blodyn’ – Lleucu Rees (TEIFI)

Llyfrgell/Library

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2il/nd – Wiktoria Sliwka (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Farr (Teifi)

Daearyddiaeth/ Geography

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Meredydd, Nathan & Aaron 7D (DULAS)
 • 2il/nd – Clodagh, Dewi, Rhys & Regan 7N (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jake, Leon & Llyr Jones 7D (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Hugo, Ffion, Sean & Megan 8D (TEIFI)
 • 2il/nd – Kai, Ifan, Iestyn Stephens & Logan 8D (DULAS)
 • 3ydd/rd – Abi, Dion, Dylan, Taidgh & Kieran 8N (DULAS)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Laura Jones, Annabel Hunt & Amy Talbot (DULAS)
 • 2il/nd – Danni, Tomos Morris & Lauren 9P (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Khia, Nimet & Emi 9S (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Sioned Davies, Guto Ebbsworth & Steffan Griffiths (TEIFI)
 • 2il/nd – Alex, Owain & Meirion 10P (DULAS)
 • 3ydd/rd – Hana Jones, Ellie Thomas & Steffan Holmes (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Max, Grace, Cerys & Anis (DULAS)
 • 2il/nd – Sara, Gwenno, Mari & Tomos (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Eleri, Lavinia, Maddie & Jenny (CREUDDYN)

Lluniau Eisteddfod Photos - 2019

microphone eisteddfod

Eisteddfod Sector Hŷn 2018 – Results/Canlyniadau

Y sgor terfynnol/The final score:

Teifi 1af/st (757 o farciau/marks)

Creuddyn 2il/nd (467 o farciau/marks)

Dulas 3ydd/rd (413 o farciau/marks)

Competition Results:

Grŵp Pop Agored/Pop Group

1af/st – DULAS

2il/nd – TEIFI

3ydd/rd – CREUDDYN

Unawd Offerynnol Ieuaf/ Junior Instrumental Solo

1af/st – Sioned (TEIFI)

2il/nd – Hafwen (TEIFI)

3ydd/rd – Ffion (TEIFI)

Unawd Offerynnol Hŷn/Senior Instrumental Solo

1af/st – Alpha (TEIFI)

2il/nd – Aoife & Elan (TEIFI)

3ydd/rd – Elin (CREUDDYN)

Stori a Sain/Story and Sound

1af/st – TEIFI

2il/nd – DULAS

3ydd/rd – CREUDDYN

Dawns (agored)/Dance (open competition)

1af/st – CREUDDYN

2il/nd – DULAS

3ydd/rd – TEIFI

Unawd Merched Ieuaf/ Junior Girls’ Solo

1af/st – Sioned (TEIFI)

2il/nd – Nia (CREUDDYN)

3ydd/rd – Martha (DULAS)

Unawd Bl.5 & 6 Solo

1af/st – Cerys (TEIFI)

2il/nd – Lexi (CREUDDYN)

3ydd/rd – Lucy (TEIFI)

Llefaru Bl.5 & 6 Recitation

1af/st – Rhun (TEIFI)

2il/nd – Cerys (TEIFI)

3ydd/rd – Michael (CREUDDYN)

Llefaru Cymraeg Ieuaf/ Welsh Junior Reciting

1af/st – Lois (CREUDDYN)

2il/nd – Ifan (DULAS)

3ydd/rd – Sioned (TEIFI)

Unawd Bechgyn Ieuaf/Junior Boys’ Reciting

1af/st – Gruffydd (CREUDDYN)

2il/nd – Iestyn (DULAS)

3ydd/rd – Ifan (DULAS)

Deuawd/ Duet 

1af/st – Elin a Nia (CREUDDYN)

2il/nd – Elan a Sioned (TEIFI)

3ydd/rd – Lisa a Beca (TEIFI)

Areithio/ Speeches 

1af/st – Siencyn (TEIFI)

2il/nd – Owain (CRUEDDYN)

3ydd/rd – Iestyn (TEIFI)

Unawd Merched Hynaf/ Senior Girls’ Solo

1af/st – Lisa (TEIFI)

2il/nd – Elan (TEIFI)

3ydd/rd – Grace (DULAS)

Coroni’r Bardd Saesneg/ The Crown

1af/st – Lauren Hill (TEIFI)

2il/nd – Aoife Wooding (TEIFI)

3ydd/rd – Sam Edwards (TEIFI)

Adrodd Hyn/Senior Reciting

1af/st – Elan Jones (TEIFI)

2il/nd – Cari Jones (TEIFI)

3ydd/rd –  Osian Davies (TEIFI)

 

Unawd Bechgyn Hynaf/Senior Boys’ Solo

1af/st – Siencyn (TEIFI)

2il/nd – Idrys (DULAS)

3ydd/rd – Twm (TEIFI)

Meim/Mime

1af/st – DULAS

2il/nd – CREUDDYN

3ydd/rd – TEIFI

Parti Merched/Girls’ Choir

1af/st – CREUDDYN

2il/nd – TEIFI

3ydd/rd – DULAS

Parti Bechgyn/ Boys’ Choir

1af/st – DULAS

2il/nd – TEIFI & CREUDDYN

Cor/Choir

1af/st – TEIFI

2il/nd – CREUDDYN

3ydd/rd – DULAS

Iechyd a Gofal (Bl.10-13)/Health and Social Care (Yr.10-13)

 • 1af/st – ‘Peaches’ Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – ‘Pedal’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pinafal’ Alpha Evans (TEIFI)

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Bl/Yr. 7-8

 • 1af/st – Ben Hamvas (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Wyn Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Harries (TEIFI)

Bl/Yr. 9

 • 1af/st – Zoe Jarman-Davies (CREUDDYN)
 • Cyd.2il/Joint 2nd – Guto Ebbsworth (TEIFI) & Helena Mardale (DULAS)
 • 3ydd/rd – Anthony Billington (TEIFI)

Bl/Yr. 10&11

 • 1af/st – Owen Schroder (DULAS)
 • 2il/nd – Matt Small (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emily Foss (TEIFI)

Bl/Yr. 12&13

 • 1af/st – Hari Butten (TEIFI)
 • 2il/nd – Ifan John (DULAS)
 • 3ydd/rd – Manon Williams (DULAS)

Bl/Yr. 7-9 (‘CAD’)

 • 1af/st – Ifan Morgan (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Jess Thomas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ellie Thomas & Lleucu Rees (TEIFI)

Bl/Yr. 10-13 (‘CAD’)

 • 1af/st – Matt Small (TEIFI)
 • 2il/nd – Hari Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Liam Morgan (DULAS)

Canlyniad Gymnasteg/Gymnastics Results

Bechgyn Bl. 7-9/Yr. 7-9 Boys

 • 1af/st –FilipPoczatek (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Mackie Jones (CREUDDYN)

Merched Bl. 7-9/Yr. 7-9 Girls

 • 1af/st – Alisha Teasdale (TEIFI)
 • 2il/nd – Jess Thomas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jasmine Jones (TEIFI)

Bechgyn Bl. 10-13/Yr. 10-13 Boys

 • 1af/st – Idris Lloyd (DULAS)
 • 2il/nd – Dewi Hobbs (DULAS)
 • 3ydd/rd – Twm Ebbsworth (TEIFI)

Merched Bl. 10-13/Yr. 10-13 Girls

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Mari Fflur Lewis (DULAS)
 • 3ydd/rd – Grace Page (DULAS)

Busnes/Business

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Lisa Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Bryn Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amber Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr.12

 • 1af/st – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – /
 • 3ydd/rd – /

Teithio a Thwristiaeth/Travel and Tourism

Bl/Yr.10-13

 • 1af/st – Tamzin Cambridge (TEIFI)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alpha Evans (TEIFI)

Limrig/Limerick

Limrig Cymraeg/Welsh Limerick

 • 1af/st – Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Lowri, Olivia, Lois a Nia (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Luned Jones (DULAS)

 Limrig Saesneg/English Limerick

 • 1af/st – Owen Schroder (DULAS)
 • 2il/nd – Ellen Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Roar’ (TEIFI)

Thema/Theme (Cornerstones)

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Willow Carr (TEIFI)
 • 2il/nd – Elen Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Jess McKay (CREUDDYN)

Brawddeg/Scentence – Beirniadaeth gan Hedydd Jones

 • 1af/st – Briallt Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Nia & Lois bl.9 (CREUDDYN)

Cyngor yr Ysgol (agored)/School Council (open competition)

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Sara Jarman (CREUDDYN)

Gyrfaoedd (agored)/Careers (open competition)

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Harri Butten (TEIFI)

Addysg Grefyddol/Religious Studies

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Jasmine Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Rhys Williams (DULAS)

Bl/Yr.8

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jodie Evans (CREUDDYN)

Bl/Yr.9

 • 1af/st – Jessica Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Zoe Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Lucy Davies (DULAS)

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Heledd Jenkins (DULAS)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Cerys Pollock (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Thomas (DULAS)

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Bl/Yr.7-9

 • 1af/st – Dion Davies (DULAS)
 • 2il/nd – Bethan Sharrocks (DULAS)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

Pwyllgor Cymreictod (agored)/ Welsh Committee (open)

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Olew’ (CREUDDYN) & Grace Page (DULAS)

Gwasanaethau Cyhoeddus/Public Services

Bl.10-13

 • 1af/st – Hari Butten (TEIFI)
 • 2il/nd – Hari Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Rhyddiaith Cymraeg/ Welsh Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Ifan Meredith (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Davies (TEIFI)

Cystadleuaeth o safon uchel iawn/Fantastic work!

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Catrin Daniel (TEIFI)

Safon uchel, eto/Again – Fantastic work!

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Zoe Jarman Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Chloe Betts Jones (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Beca Roberts (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Gwion Griffiths-Payne (CREUDDYN)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2af/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Hanna James (CREUDDYN)

Ffrangeg/French

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2af/nd – Megan Biddulph & Kieran Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rhodri Gregson (CREUDDYN) & Llion Williams (TEIFI)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Luca Assaf (TEIFI)
 • 2af/nd – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 2af/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Zoe Jarman (CREUDDYN)

BL 10:

 • 1af/st – Lauren Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Aisvarya Sridar (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Rosie Nasr-Butler (DULAS)

BL 11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Rika Zinn (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Harri Williams (CREUDDYN)

BL 12

 • 1af/st – Grace Page (DULAS) & Cyffin Thomas (CREUDDYN)

Cymraeg Ail-iaith/Welsh Learners

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Tilly Killick (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Amelia Byczyk (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Tatianna Stevens (TEIFI)

BL 8&9/ YR 8&9:

 • 1af/st – Olivia Rave (TEIFI)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Luca Assaf (TEIFI)

BL 10&11/ YR 10&11:

 • 1af/st – Rosie Nasr-Butler (DULAS)
 • 2af/nd – Dafydd Lloyd (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Maileigh Holdstock (TEIFI)

Rhyddiaith Saesneg/ English Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2af/nd – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Gabriella Dunleavey (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Emily Roach (DULAS)
 • 2af/nd – Emilia Budylduska (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Klaudia Kalinawska (DULAS)
 • 2af/nd – Cerys Parsons (?)
 • 3ydd/rd – Oskar Szwed (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Aishvarya Sridar (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Global Warming’ (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Mari Elen (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Lois Price (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Iestyn Evans (TEIFI)

Bl 10-13 (Newyddiaduraeth)/Yr 10-13 (Journalism)

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Sophie Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lois Price (TEIFI)

Sgiliau Bywyd/Life Skills

Grwp/Group 1

 • 1af/st – Kieran Jones (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Dafydd Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Sidford (TEIFI)

Grwp/Group 2

 • 1af/st – Jack O’Sullivan (TEIFI)
 • 2il/nd – Natalia Viegas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Holly Gravett-Medill (DULAS)

Sgiliau Bywyd-‘Meic Agored’/Life Skills-‘Open Mic’

Daniel Sidford – ‘Sosban Fach’ (TEIFI)

Anthony Billington – trwmped ‘Chilli’ (TEIFI)

Glyn Jones – ‘Sosban Fach’ (DULAS)

Nathan Jones – trwmped ‘Hen Wlad fy Nhadau’ (TEIFI)

Natalia Viegas – ‘Sosban Fach’ (DULAS)

Barddoniaeth Saesneg/English Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2il/nd – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Jess McKay (CREUDDYN)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Daniel Farr (TEIFI)
 • 2il/nd – Sion O’Keefe (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ffion Thomas (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Krysta Dalton (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Wellies’ (TEIFI)

Technoleg Bwyd/Food Technology

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Martha Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Lucy Cooper (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Llion Williams (TEIFI), Ifan Meredith (DULAS) & Hafwen Davies (TEIFI)

Bl/Yr 10-13

 • 1af/st – Gwenan Lewis (DULAS)
 • 2il/nd – Sophie Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Cerys Pollock (DULAS)

Mathemateg

Bl/Yr 7+8

 • 1af/st – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 2il/nd – William Harries (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rhodri Gregson (CREUDDYN) & Kieran Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 9+10

 • 1af/st – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Skye Binding (DULAS)

Bl/Yr 11-13

Safon Uchel Iawn!/Very High Standard

 • 1af/st – Bryn/Guto/Iestyn/Amber (CREUDDYN) & Idris/Lewis/Owen D/Owen Schroder (DULAS)

 Celf/Art

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 2il/nd – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 3ydd/3rd – Owen Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Amalia (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alex (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amy Lloyd (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Zoe Jarman Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alisha Teasdale (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Maddie Smith (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Owen Schroder (DULAS)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Martha Stevens (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hanna James (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Manon Williams (DULAS)

Hanes/History

Bl.8

 • 1af/st – Emilia Budylowska (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hayley Dean (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – ‘Borat’ (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Laca’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Owen Llyr Davies (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Cari Jones (TEIFI)

Gwyddoniaeth/Science

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Laura & Annabel (DULAS)
 • 2il/nd – Nathan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Catrin (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri James (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Eleri, Elin & Amber (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amber Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 12 & 13

 • 1af/st – Jack, Kieran &co. (TEIFI)
 • 2il/nd – George, Robert & Meirion (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwydion, Kurtis & Harriet (CREUDDYN)

Barddoniaeth Cymraeg /Welsh Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Ffion Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ifan Meredith (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Emili Roach (DULAS)
 • 2il/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwion Evans (DULAS)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 2il/nd – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Guto Ebbsworth (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lauren Hill (TEIFI)

Llyfrgell/Library

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Daearyddiaeth/ Geography

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Abby R-Williams, Harvey Roberts, Tomos James & Tomi Williams (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hanna Thomas, Owain Lewis, Emily Roach & Gwion Evans (DULAS)
 • 3ydd/rd – Tomos Morris, Thomas West, Sion O’Keefe & Liam Mathewson (TEIFI)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Ellie Thomas, Hana Jones, Guto Ebbsworth & Brynmor Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Lucy Davies, Gruffydd Thomas, Molly Greenfield & Charlotte Howell (DULAS)
 • 3ydd/rd – Filip, Meg, Olivia & Corey (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri James, Maddie Smith & Jenny Hoh (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Elin Davies, Amber Davies & Bryn Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Lauren Hill, Catrin Schroder & Joe Harris (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Briallt, Ffion, Alice & Joseff (DULAS)
 • 2il/nd – Anna, Alpha, Sally & Zoe (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Th, Max, Cerys & Grace (DULAS)

Pwyllgor Eco/Eco Council

 • 1af/st – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Wiktoria Sliwha (DULAS)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

 

Pwyllgor Lles – Ysgolion Iach/Well-being Committee – Healthy Schools

 • 1af/st – Anthony Billington (TEIFI)
 • 2il/nd – Meinir Ebbsworth & Harri Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Zoe Jarman (CREUDDYN)

Lluniau Eisteddfod Photos - 2018

microphone eisteddfod

Eisteddfod Sector Iau 2019 – Sgôr Terfynol/ Junior Sector Eisteddfod 2019 – Final Score

1af/st: DEWI

2il/nd: STEFFAN

3ydd/rd: PEDR

Competition Results:

Cafwyd diwrnod llwyddiannus arall yma ym Mro Pedr yn ystod Eisteddfod ysgol y Campws Iau wrth i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi.

We had another very successful day in Bro Pedr during the Junior Campus’ School Eisteddfod, as we celebrated Saint David’s Day.

Eisteddfod Photos - 2019

Yn y llun gwelir y Capteiniaid a’r is-gapteiniaid gyda’r beirniad Mrs Delor James a’r Pennaeth Mrs Jane Wyn./Picture shows the captains & sub-captains with the judge Mrs Delor James and head Mrs Jane Wyn.

Eisteddfod Sector Iau 2018 – Sgôr Terfynol/ 2018 Junior Sector Eisteddfod – Final Score

Cystadlaethau Bore/

Morning Competitions

1af/st: DEWI (50)

2il/nd: STEFFAN (48)

3ydd/rd: PEDR (45)

Cystadlaethau Prynhawn/

Afternoon Competitions

1af/st: DEWI (169)

2il/nd: PEDR (134)

3ydd/rd: STEFFAN (105)

Competition Results:

We had a very successful day of competing in Ysgol Bro Pedr Eisteddfod on Monday March 5th as a part of our Saint David’s Day Celebrations. Every school pupil had an opportunity to perform in Welsh as well as writing stories, creating art work and perfecting their handwriting.

We also wish to thank our judges for the day, Mrs Jane Wyn and Mrs Gill Hearn – we truly appreciate your hard work.

Fondation Phase: Welsh Stories – 1af Charley Wood, 2ail Megan Morris a 3ydd Sofie Ponomarov, English Stories – 1af Rebekah Patron Bell, 2ail Kyna Logan a 3ydd Lucian Bewley

Year 2: Welsh Stories – 1af Charley  2ail Megan 3ydd Sofie, English Stories – 1af Rebekah 2ail Kyna 3ydd Lucien

Year 3: Welsh Stories – 1af Caitlin  2ail Cerys 3ydd Osian, English Stories – 1af Danni 2ail Charlie 3ydd Callum

Year 4: Welsh Stories – 1af Regan  2ail Rhun 3ydd Sara, English Stories – 1af Elizabeth  2ail  Oliver 3ydd Immanuel

Year 5: Welsh Stories – 1af Niah  2ail Ifan 3ydd Logan, English Stories – 1af Tilly 2ail Tatiana 3ydd Olli

Year 6: Welsh Stories – 1af Jodie 2ail Harvey 3ydd Lisa, English Stories – 1af Austin 2ail Daniel 3ydd Asa

Lluniau Eisteddfod Photos - 2018

Capteiniaid Dewi yn dathlu/Dewi's Captains Celebrating

Ysgol Bro Pedr

Peterwell Terrace
Lampeter
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-mail: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr