Eisteddfod

Cystadlaethau Gwaith Cartref Eisteddfod y Campws Hŷn 2019

clawr cystadlaethau 2019

Eisteddfod Sector Hŷn 2018 – Results/Canlyniadau

Y sgor terfynnol/The final score:

Teifi 1af/st (757 o farciau/marks)

Creuddyn 2il/nd (467 o farciau/marks)

Dulas 3ydd/rd (413 o farciau/marks)

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Grŵp Pop Agored/Pop Group

1af/st – DULAS

2il/nd – TEIFI

3ydd/rd – CREUDDYN

Unawd Offerynnol Ieuaf/ Junior Instrumental Solo

1af/st – Sioned (TEIFI)

2il/nd – Hafwen (TEIFI)

3ydd/rd – Ffion (TEIFI)

Unawd Offerynnol Hŷn/Senior Instrumental Solo

1af/st – Alpha (TEIFI)

2il/nd – Aoife & Elan (TEIFI)

3ydd/rd – Elin (CREUDDYN)

Stori a Sain/Story and Sound

1af/st – TEIFI

2il/nd – DULAS

3ydd/rd – CREUDDYN

Dawns (agored)/Dance (open competition)

1af/st – CREUDDYN

2il/nd – DULAS

3ydd/rd – TEIFI

Unawd Merched Ieuaf/ Junior Girls’ Solo

1af/st – Sioned (TEIFI)

2il/nd – Nia (CREUDDYN)

3ydd/rd – Martha (DULAS)

Unawd Bl.5 & 6 Solo

1af/st – Cerys (TEIFI)

2il/nd – Lexi (CREUDDYN)

3ydd/rd – Lucy (TEIFI)

Llefaru Bl.5 & 6 Recitation

1af/st – Rhun (TEIFI)

2il/nd – Cerys (TEIFI)

3ydd/rd – Michael (CREUDDYN)

Llefaru Cymraeg Ieuaf/ Welsh Junior Reciting

1af/st – Lois (CREUDDYN)

2il/nd – Ifan (DULAS)

3ydd/rd – Sioned (TEIFI)

Unawd Bechgyn Ieuaf/Junior Boys’ Reciting

1af/st – Gruffydd (CREUDDYN)

2il/nd – Iestyn (DULAS)

3ydd/rd – Ifan (DULAS)

Deuawd/ Duet 

1af/st – Elin a Nia (CREUDDYN)

2il/nd – Elan a Sioned (TEIFI)

3ydd/rd – Lisa a Beca (TEIFI)

Areithio/ Speeches 

1af/st – Siencyn (TEIFI)

2il/nd – Owain (CRUEDDYN)

3ydd/rd – Iestyn (TEIFI)

Unawd Merched Hynaf/ Senior Girls’ Solo

1af/st – Lisa (TEIFI)

2il/nd – Elan (TEIFI)

3ydd/rd – Grace (DULAS)

Coroni’r Bardd Saesneg/ The Crown

1af/st – Lauren Hill (TEIFI)

2il/nd – Aoife Wooding (TEIFI)

3ydd/rd – Sam Edwards (TEIFI)

Adrodd Hyn/Senior Reciting

1af/st – Elan Jones (TEIFI)

2il/nd – Cari Jones (TEIFI)

3ydd/rd –  Osian Davies (TEIFI)

 

Unawd Bechgyn Hynaf/Senior Boys’ Solo

1af/st – Siencyn (TEIFI)

2il/nd – Idrys (DULAS)

3ydd/rd – Twm (TEIFI)

Meim/Mime

1af/st – DULAS

2il/nd – CREUDDYN

3ydd/rd – TEIFI

Parti Merched/Girls’ Choir

1af/st – CREUDDYN

2il/nd – TEIFI

3ydd/rd – DULAS

Parti Bechgyn/ Boys’ Choir

1af/st – DULAS

2il/nd – TEIFI & CREUDDYN

Cor/Choir

1af/st – TEIFI

2il/nd – CREUDDYN

3ydd/rd – DULAS

Iechyd a Gofal (Bl.10-13)/Health and Social Care (Yr.10-13)

 • 1af/st – ‘Peaches’ Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – ‘Pedal’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pinafal’ Alpha Evans (TEIFI)

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Bl/Yr. 7-8

 • 1af/st – Ben Hamvas (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Wyn Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Harries (TEIFI)

Bl/Yr. 9

 • 1af/st – Zoe Jarman-Davies (CREUDDYN)
 • Cyd.2il/Joint 2nd – Guto Ebbsworth (TEIFI) & Helena Mardale (DULAS)
 • 3ydd/rd – Anthony Billington (TEIFI)

Bl/Yr. 10&11

 • 1af/st – Owen Schroder (DULAS)
 • 2il/nd – Matt Small (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emily Foss (TEIFI)

Bl/Yr. 12&13

 • 1af/st – Hari Butten (TEIFI)
 • 2il/nd – Ifan John (DULAS)
 • 3ydd/rd – Manon Williams (DULAS)

Bl/Yr. 7-9 (‘CAD’)

 • 1af/st – Ifan Morgan (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Jess Thomas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ellie Thomas & Lleucu Rees (TEIFI)

Bl/Yr. 10-13 (‘CAD’)

 • 1af/st – Matt Small (TEIFI)
 • 2il/nd – Hari Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Liam Morgan (DULAS)

Canlyniad Gymnasteg/Gymnastics Results

Bechgyn Bl. 7-9/Yr. 7-9 Boys

 • 1af/st –FilipPoczatek (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Mackie Jones (CREUDDYN)

Merched Bl. 7-9/Yr. 7-9 Girls

 • 1af/st – Alisha Teasdale (TEIFI)
 • 2il/nd – Jess Thomas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jasmine Jones (TEIFI)

Bechgyn Bl. 10-13/Yr. 10-13 Boys

 • 1af/st – Idris Lloyd (DULAS)
 • 2il/nd – Dewi Hobbs (DULAS)
 • 3ydd/rd – Twm Ebbsworth (TEIFI)

Merched Bl. 10-13/Yr. 10-13 Girls

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Mari Fflur Lewis (DULAS)
 • 3ydd/rd – Grace Page (DULAS)

Busnes/Business

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Lisa Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Bryn Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amber Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr.12

 • 1af/st – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – /
 • 3ydd/rd – /

Teithio a Thwristiaeth/Travel and Tourism

Bl/Yr.10-13

 • 1af/st – Tamzin Cambridge (TEIFI)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alpha Evans (TEIFI)

Limrig/Limerick

Limrig Cymraeg/Welsh Limerick

 • 1af/st – Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Lowri, Olivia, Lois a Nia (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Luned Jones (DULAS)

 Limrig Saesneg/English Limerick

 • 1af/st – Owen Schroder (DULAS)
 • 2il/nd – Ellen Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Roar’ (TEIFI)

Thema/Theme (Cornerstones)

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Willow Carr (TEIFI)
 • 2il/nd – Elen Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Jess McKay (CREUDDYN)

Brawddeg/Scentence – Beirniadaeth gan Hedydd Jones

 • 1af/st – Briallt Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Nia & Lois bl.9 (CREUDDYN)

Cyngor yr Ysgol (agored)/School Council (open competition)

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Sara Jarman (CREUDDYN)

Gyrfaoedd (agored)/Careers (open competition)

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Harri Butten (TEIFI)

Addysg Grefyddol/Religious Studies

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Jasmine Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Rhys Williams (DULAS)

Bl/Yr.8

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jodie Evans (CREUDDYN)

Bl/Yr.9

 • 1af/st – Jessica Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Zoe Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Lucy Davies (DULAS)

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Heledd Jenkins (DULAS)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Cerys Pollock (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Thomas (DULAS)

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Bl/Yr.7-9

 • 1af/st – Dion Davies (DULAS)
 • 2il/nd – Bethan Sharrocks (DULAS)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

Pwyllgor Cymreictod (agored)/ Welsh Committee (open)

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Olew’ (CREUDDYN) & Grace Page (DULAS)

Gwasanaethau Cyhoeddus/Public Services

Bl.10-13

 • 1af/st – Hari Butten (TEIFI)
 • 2il/nd – Hari Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Rhyddiaith Cymraeg/ Welsh Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Ifan Meredith (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Davies (TEIFI)

Cystadleuaeth o safon uchel iawn/Fantastic work!

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Catrin Daniel (TEIFI)

Safon uchel, eto/Again – Fantastic work!

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Zoe Jarman Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Chloe Betts Jones (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Beca Roberts (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Gwion Griffiths-Payne (CREUDDYN)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2af/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Hanna James (CREUDDYN)

Ffrangeg/French

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2af/nd – Megan Biddulph & Kieran Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rhodri Gregson (CREUDDYN) & Llion Williams (TEIFI)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Luca Assaf (TEIFI)
 • 2af/nd – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 2af/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Zoe Jarman (CREUDDYN)

BL 10:

 • 1af/st – Lauren Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Aisvarya Sridar (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Rosie Nasr-Butler (DULAS)

BL 11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Rika Zinn (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Harri Williams (CREUDDYN)

BL 12

 • 1af/st – Grace Page (DULAS) & Cyffin Thomas (CREUDDYN)

Cymraeg Ail-iaith/Welsh Learners

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Tilly Killick (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Amelia Byczyk (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Tatianna Stevens (TEIFI)

BL 8&9/ YR 8&9:

 • 1af/st – Olivia Rave (TEIFI)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Luca Assaf (TEIFI)

BL 10&11/ YR 10&11:

 • 1af/st – Rosie Nasr-Butler (DULAS)
 • 2af/nd – Dafydd Lloyd (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Maileigh Holdstock (TEIFI)

Rhyddiaith Saesneg/ English Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2af/nd – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Gabriella Dunleavey (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Emily Roach (DULAS)
 • 2af/nd – Emilia Budylduska (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Klaudia Kalinawska (DULAS)
 • 2af/nd – Cerys Parsons (?)
 • 3ydd/rd – Oskar Szwed (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Aishvarya Sridar (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Global Warming’ (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Mari Elen (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Lois Price (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Iestyn Evans (TEIFI)

Bl 10-13 (Newyddiaduraeth)/Yr 10-13 (Journalism)

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Sophie Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lois Price (TEIFI)

Sgiliau Bywyd/Life Skills

Grwp/Group 1

 • 1af/st – Kieran Jones (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Dafydd Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Sidford (TEIFI)

Grwp/Group 2

 • 1af/st – Jack O’Sullivan (TEIFI)
 • 2il/nd – Natalia Viegas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Holly Gravett-Medill (DULAS)

Sgiliau Bywyd-‘Meic Agored’/Life Skills-‘Open Mic’

Daniel Sidford – ‘Sosban Fach’ (TEIFI)

Anthony Billington – trwmped ‘Chilli’ (TEIFI)

Glyn Jones – ‘Sosban Fach’ (DULAS)

Nathan Jones – trwmped ‘Hen Wlad fy Nhadau’ (TEIFI)

Natalia Viegas – ‘Sosban Fach’ (DULAS)

Barddoniaeth Saesneg/English Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2il/nd – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Jess McKay (CREUDDYN)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Daniel Farr (TEIFI)
 • 2il/nd – Sion O’Keefe (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ffion Thomas (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Krysta Dalton (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Wellies’ (TEIFI)

Technoleg Bwyd/Food Technology

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Martha Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Lucy Cooper (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Llion Williams (TEIFI), Ifan Meredith (DULAS) & Hafwen Davies (TEIFI)

Bl/Yr 10-13

 • 1af/st – Gwenan Lewis (DULAS)
 • 2il/nd – Sophie Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Cerys Pollock (DULAS)

Mathemateg

Bl/Yr 7+8

 • 1af/st – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 2il/nd – William Harries (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rhodri Gregson (CREUDDYN) & Kieran Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 9+10

 • 1af/st – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Skye Binding (DULAS)

Bl/Yr 11-13

Safon Uchel Iawn!/Very High Standard

 • 1af/st – Bryn/Guto/Iestyn/Amber (CREUDDYN) & Idris/Lewis/Owen D/Owen Schroder (DULAS)

 Celf/Art

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 2il/nd – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 3ydd/3rd – Owen Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Amalia (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alex (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amy Lloyd (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Zoe Jarman Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alisha Teasdale (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Maddie Smith (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Owen Schroder (DULAS)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Martha Stevens (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hanna James (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Manon Williams (DULAS)

Hanes/History

Bl.8

 • 1af/st – Emilia Budylowska (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hayley Dean (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – ‘Borat’ (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Laca’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Owen Llyr Davies (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Cari Jones (TEIFI)

Gwyddoniaeth/Science

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Laura & Annabel (DULAS)
 • 2il/nd – Nathan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Catrin (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri James (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Eleri, Elin & Amber (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amber Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 12 & 13

 • 1af/st – Jack, Kieran &co. (TEIFI)
 • 2il/nd – George, Robert & Meirion (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwydion, Kurtis & Harriet (CREUDDYN)

Barddoniaeth Cymraeg /Welsh Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Ffion Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ifan Meredith (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Emili Roach (DULAS)
 • 2il/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwion Evans (DULAS)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 2il/nd – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Guto Ebbsworth (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lauren Hill (TEIFI)

Llyfrgell/Library

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Daearyddiaeth/ Geography

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Abby R-Williams, Harvey Roberts, Tomos James & Tomi Williams (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hanna Thomas, Owain Lewis, Emily Roach & Gwion Evans (DULAS)
 • 3ydd/rd – Tomos Morris, Thomas West, Sion O’Keefe & Liam Mathewson (TEIFI)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Ellie Thomas, Hana Jones, Guto Ebbsworth & Brynmor Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Lucy Davies, Gruffydd Thomas, Molly Greenfield & Charlotte Howell (DULAS)
 • 3ydd/rd – Filip, Meg, Olivia & Corey (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri James, Maddie Smith & Jenny Hoh (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Elin Davies, Amber Davies & Bryn Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Lauren Hill, Catrin Schroder & Joe Harris (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Briallt, Ffion, Alice & Joseff (DULAS)
 • 2il/nd – Anna, Alpha, Sally & Zoe (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Th, Max, Cerys & Grace (DULAS)

Pwyllgor Eco/Eco Council

 • 1af/st – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Wiktoria Sliwha (DULAS)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

 

Pwyllgor Lles – Ysgolion Iach/Well-being Committee – Healthy Schools

 • 1af/st – Anthony Billington (TEIFI)
 • 2il/nd – Meinir Ebbsworth & Harri Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Zoe Jarman (CREUDDYN)

Lluniau'r Eisteddfod 2018

microphone eisteddfod

Eisteddfod Sector Hŷn 2017 – Canlyniadau/Results

Bydd canlyniadau yn ymddangos yma trwy gydol y dydd wrth i ni eu dderbyn/Results will appear here throughout the day as we receive them

Y Sgor Terfynol / Final Scores

1af/st – TEIFI = 616 (o bwyntiau/points)

2il/nd – DULAS =  417 (o bwyntiau/points)

3ydd/rd – CREUDDYN = 369 (o bwyntiau/points)

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Grŵp Pop Agored/Pop Group

 • 1af/st – Creuddyn
 • 2il/nd – Teifi
 • 3ydd/rd – Dulas

Unawd Offerynnol Hŷn/Senior Instrumental Solo

 • 1af/st – Nest Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Aoife Wooding (TEIFI)

Stori a Sain/Story and Sound

 • 1af/st – TEIFI
 • 2il/nd – CREUDDYN
 • 3ydd/rd – DULAS

Dawns (agored)/Dance (open competition)

 • 1af/st – Dulas
 • 2il/nd – Teifi & Creuddyn

Unawd Merched Ieuaf/ Junior Girls’ Solo

 • 1af/1st- Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/2nd- Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/3rd- Nia Morgan (CREUDDYN) and Sioned Davies (TEIFI)

Llefaru Cymraeg Ieuaf/ Welsh Junior Reciting

 • 1af/1st- Elan Jones (TEIFI)
 • 2ai/2nd- Lois Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/3rd- Beca Jenkins (TEIFI)

Unawd Bechgyn Ieuaf/Junior Boys’ Reciting

 • 1af/st – Harvey (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Guto Eddsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Meirion Lloyd (DULAS) & Scott Griffiths  (TEIFI)

Llefaru Cymraeg Hynaf/Senior Welsh Reciting

 • 1af/st – Nest Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Briallt Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – Iwan Evans (CREUDDYN)

Deuawd/ Duet 

 • 1af/st- Elan Jones and Sioned Flur Davies (TEIFI)
 • 2il/nd- Lisa Evans and  Cadi Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd- Meirion Thomas and Natalie Plant (DULAS)

Areithio/ Speeches 

 • 1af/st- Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 2il/nd- Nest Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd- Briallt Williams (DULAS)

Unawd Merched Hynaf/ Senior Girls’ Solo  

 • 1af/st- Cadi Jones (TEIFI)
 • 2il/nd- Natalie Plant (DULAS)
 • 3ydd/rd- Lisa Evans (TEIFI) and Elin Davies (CREUDDYN)

Coroni’r Bardd Saesneg/ The Crown 

 • 1af/st- Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 2il/nd- Julianna Barker (TEIFI)
 • 3ydd/rd- Cerian Jenkins (DULAS)

Unawd Bechgyn Hynaf/Senior Boys’ Solo

 • 1af/st – Meirion Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Morgan (CREUDDYN)

Meim/Mime

 • 1af/st – DULAS
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

Cadair/Chair

 • 1af/st – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 2il/nd – Nest Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd – Nest Jenkins (DULAS)

Sgets/Sketch

 • 1af/st -TEIFI
 • 2il/nd – DULAS
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

Parti Merched/Girls’ Choir

 • 1st/st – CREUDDYN
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – DULAS

Parti Bechgyn/ Boys’ Choir

 • 1af/st – CREUDDYN
 • 2il/nd – DULAS
 • 3ydd/rd – TEIFI

Cor/Choir

 • 1af/st – DULAS
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

Iechyd a Gofal (Bl.10-13)/Health and Social Care (Yr.10-13)

 • 1af/st – ‘Pluen’ – Anna Davies (TEIFI)
 • 2il/nd –  ‘Sketch’ – Manon Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pînafal’ – Alpha Evans (TEIFI)

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Bl/Yr. 7-8

 • 1af/st – Daniel Hughes (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Joanna Herkiet (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr. 9

 • 1af/st – Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Eira 9Non (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Melody 9S (CREUDDYN)

Bl/Yr. 10&11

 • 1af/st – Cerys Pollock (DULAS)
 • 2il/nd – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mari Elen (CREUDDYN)

Bl/Yr. 12&13

 • 1af/st – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alwyn Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ifan Davies (DULAS)

Bl/Yr. 7-9 (‘CAD’)

 • 1af/st – ‘LLMWI’ 9Steffan (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Doo dee daa’ 9Steffan (Teifi)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr. 10-13 (‘CAD’)

 • 1af/st – Alwyn Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Teon Rees (CREUDDYN)

Canlyniad Gymnasteg/Gymnastics Results

Bechgyn Bl. 7-9/Yr. 7-9 Boys

 • 1af/st – Filip Poczatek (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Elwyn Carrington (DULAS)

Merched Bl. 7-9/Yr. 7-9 Girls

 • 1af/st – Lauren Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Alisha Teasdale (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lois Jones (CREUDDYN)

Bechgyn Bl. 10-13/Yr. 10-13 Boys

 • 1af/st – Idris Lloyd (DULAS)
 • 2il/nd – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Twm Ebbsworth (TEIFI)

Merched Bl. 10-13/Yr. 10-13 Girls

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Mari Lewis (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwenllian Jenkins (DULAS)

Limrig/Limerick – beirniadaeth gan Hedydd Jones a Gwawr Ladd

Limrig Cymraeg/Welsh Limerick

 • 1af/st – ‘Afal’ Hanna James bl/yr.12 (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘Di-fflam’ Ffion Evans bl/yr.12 (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pluen’ Anna Davies bl/yr.12 (TEIFI)

 Limrig Saesneg/English Limerick

 • 1af/st – Carie Collom (DULAS)
 • 2il/nd – Gethin Bevan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Plant (DULAS)

Busnes/Business

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Sioned 10Pedr (DULAS)
 • 2il/nd – Rebecca Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Nia Evans (DULAS)

Bl/Yr.12

 • 1af/st – Kayla (DULAS)
 • 2il/nd – Shaun Morgan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Ifan John Davies (DULAS)

Teithio a Thwristiaeth/Travel and Tourism

Bl/Yr.10-13

 • 1af/st – Tamzin Cambridge (TEIFI)
 • 2il/nd – Manon Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Evans (DULAS)

Thema/Theme (Cornerstones)

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Catrin Daniel 7P (TEIFI)
 • 2il/nd – Ffion Thomas 7N (?????)
 • 3ydd/rd – Maria Thorley 7N (???????)

Brawddeg/Scentence – Beirniadaeth gan Edwina Rees

 • 1af/st – Owain fab Marro (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hicin a Siencin a Siac (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Oren (DULAS)

Cyngor yr Ysgol (agored)/School Council (open competition)

 • 1af/st – Manon Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Jodie Evans 7D (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Elan Jones 9D (TEIFI)

Gyrfaoedd (agored)/Careers (open competition)

 • 1af/st – ‘Lips’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

Addysg Grefyddol/Religious Studies

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Lisa Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Jodie Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Daisy Stamp (DULAS)

Bl/Yr.8

 • 1af/st – ‘Mary Berry’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘I’m Not Sure Yet’ 8G (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Chicken Pie’ 8S (TEIFI)

Bl/Yr.9

 • 1af/st – ‘Cymraes’ Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Elŵn’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Ceffyl Blaen’ (DULAS)

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Cari Jones (TEIFI)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Hanna James (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Briallt Williams (DULAS)

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Bl/Yr.7-9

 • 1af/st – ‘Statue of Liberty’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Abby 7N ‘Jaffacake’ (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mererid 9S ‘zookeeper’ (DULAS)

Rhyddiaith Cymraeg/ Welsh Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – ‘Stwr’ – Sara Thomas 7P – (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Cockroach’ – Emily Roach 7N – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Alaw Mai’ – Alaw Jones 7P – (DULAS)

Cystadleuaeth o safon uchel iawn/Fantastic work!

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – ‘Kim Kardashian’ – Dliwia Taisner – 8P – (CREUDDYN)
 • 2af/nd – ‘Llew’ – Sioned Fflur – 8D – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Cymro am byth’ – Guto Ebbsworth – 8P – (TEIFI)

Safon uchel, eto/Again – Fantastic work!

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – ‘Aceb’ – Beca Roberts – 9N – (TEIFI)
 • 2af/nd – ‘Cymraes’ – Elan Jones – 9D – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Poppy’ – Lauren Hill – 9D – (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – ‘Tash’ – Mari Elen Lewis – 11P – (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Lucy Hill – 10 – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lisa Evans – 10 – (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Nest Jenkins – (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Hicin Siencyn a Siac’ – Alwyn Evans – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Afal’ – Hana James – (CREUDDYN)

Ffrangeg/French

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Amy Lloyd (CREUDDYN) & Scott Cambridge (TEIFI)
 • 2af/nd – Emilia Czekanska (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Skye Davies (DULAS)
 • 2af/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Catrin Jones (CREUDDYN)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Gwion Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Sophie Jones & Scott Evans (TEIFI)

BL 10:

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Gethin Bevan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rika Zinn (TEIFI)

BL 11

 • 1af/st – Grace Page (DULAS) & Aoife Wooding (TEIFI)
 • 2af/nd – Anis Rahman (DULAS)
 • 3ydd/rd – Tasnim Rosdi (CREUDDYN)

Cymraeg Ail-iaith/Welsh Learners

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Austin Thomas (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Farr (TEIFI)

BL 8&9/ YR 8&9:

 • 1af/st – Leigh Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Filip Poczatek (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Aisvarya Sridar (CREUDDYN)

BL 10&11/ YR 10&11:

 • 1af/st – Theo Teasdale (TEIFI)
 • 2af/nd – Natalia Trybula (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jennifer Hoh (CREUDDYN)

Rhyddiaith Saesneg/ English Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Austin Thomas (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Amy Lloyd (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Al Attala
 • 2af/nd – ‘Taran’ (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Luke’

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Leigh Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rosie Nasr-Butler (DULAS)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emma Herbert (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2af/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Bl 10-13 (Newyddiaduraeth)/Yr 10-13 (Journalism)

 • 1af/st – Cyffin Thomas (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Tamzin Cambridge (TEIFI)

Sgiliau Bywyd/Life Skills

CA3/KS3

 • 1af/st – Leon Deane (TEIFI)
 • 2il/nd – Anthony Billington (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Holly Gravett-Medill (DULAS)

CA4/KS4

 • 1af/st – Jack O’Sullivan
 • 2il/nd – Kian Harris (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Sidford (TEIFI)

Sgiliau Bywyd-‘Meic Agored’/Life Skills-‘Open Mic’

Glyn Jones – canu Sosban Fach/Singing Sosban Fach

Daniel Sidford – canu Sosban Fach/Singing Sosban Fach

Anthony Billington – Trwmped/Trumpet

Nathan Jones – Cornet

Barddoniaeth Saesneg/English Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Lisa Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Mali (DULAS)
 • 2il/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Guto Ebbsworth (TEIFI

Bl/Yr 9

 • 1af/st – ‘Staliwn’ 9D (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lowri Aur Davies (CREUDDYN)

Mathemateg

Bl/Yr 7+8

 • 1af/st – Jodie Evans (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Dewi Dudley (DULAS)
 • 3ydd/rd – Alex (CREUDDYN)

Bl/Yr 9+10

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert + Lucy Hill (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Plant (DULAS) Jodie Humphreys + Leighton Rowlands (CREUDDYN)

Bl/Yr 11-13

Safon Uchel Iawn!/Very High Standard

 • 1af/st – Ben Biddulph (DULAS) Rhys Davies, Rebeca James, Charlie Roper (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Kai Mansfield (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alwyn Evans a ‘Moon’ (TEIFI)

Celf/Art

Bl/Yr 7-9 Gwaith Lluniadu 2D/2D Drawing

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Pwdin’ (DULAS)
 • 3ydd/3rd – Austin Thomas (CREUDDYN) ‘Felix the badger’ (TEIFI)

Bl/Yr 7-9 Gwaith 3D/3D Work

 • 1af/st – ‘Molly’ Jessica Mcdonagh (DULAS)

Bl/Yr 7-9 Lluniadu/Collage

 • 1af/st ‘Ruby’ (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Get me Out of Here’ (DULAS)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st Emma Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Manon Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Manon Williams (DULAS)

Hanes/History

Bl.8

 • 1af/st – Steffan Griffiths (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Wiktoria (DULAS) & Joanna (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Gwion Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Aaron McKay (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emma Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Morgan Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

Gwyddoniaeth/Science

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Beca Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Daffodil’ (DULAS)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Grace & Cerys (DULAS)
 • 2il/nd – Eddie (CREUDDYN) & Deiniol (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lois & Aoife (TEIFI)

Bl/Yr 12 & 13

 • 1af/st – Robert Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Charlie Roper (CREUDDYN) & Meirion Thomas & George G. (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Chicken Slices’ & Ceri Pickett & Jack! (TEIFI), ‘Mad Monkey’ (DULAS), ‘CCH’ (CREUDDYN)

Barddoniaeth Cymraeg /Welsh Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Sion Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Emily Roach (TEIFI)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Lowri Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Oliwia Taisner (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd –  Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Hanna Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Mari Elen Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Gwenllian Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lucy Hill (TEIFI)

Daearyddiaeth/ Geography

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Lucy, Rowan & Joanna (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Sioned, Hafwen & Lleucu (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Demi & Jessica (DULAS) & Brynmor & Danny (TEIFI)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Lauren, Aoife, Elan & James (TEIFI)
 • 2il/nd – Jac, Mared, Beca & Jordan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Eiera, Cloey, Manon & Elin (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri, Maddie & Jenny (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Emily, Lucy, Rika & Nia (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Iwan, Iestyn, Osian & Aled (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Jac J, Iwan, Sion & Moc (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Joseff, Ffion, Caryl & Rhiannon (DULAS)
 • 3ydd/rd – Isabel, Callum & Kai (TEIFI)

Pwyllgor Eco/Eco Council

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Briallt Williams (DULAS)

Llyfrgell/Library

 • 1af/st – Rosie Nasr-Butler (DULAS)
 • 2il/nd – Leigh Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Farr (TEIFI)

Lluniau'r Eisteddfod 2017

microphone eisteddfod

Eisteddfod Sector Iau 2018 – Sgôr Terfynol/ 2018 Junior Sector Eisteddfod – Final Score

Cystadlaethau Bore/

Morning Competitions

1af/st: DEWI (50)

2il/nd: STEFFAN (48)

3ydd/rd: PEDR (45)

Cystadlaethau Prynhawn/

Afternoon Competitions

1af/st: DEWI (169)

2il/nd: PEDR (134)

3ydd/rd: STEFFAN (105)

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Ysgol Bro Pedr ar ddydd Llun Mawrth 5ed fel rhan o’n dathliadau Gŵyl Dewi. Cafodd pob disgybl o’r ysgol gyfle i berfformio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal ag ysgrifennu storiâu, gwneud gwaith Celf a llawysgrifen.

Diolch hefyd i’n beirniad am y dydd sef Mrs Jane Wyn a Mrs Gill Hearne  – gwerthfawrogwn hyn yn fawr.

Cyfnod Sylfaen: Storiau Cymraeg – 1af Charley Wood, 2ail Megan Morris a 3ydd Sofie Ponomarov, Storiau Saesneg – 1af Rebekah Patron Bell, 2ail Kyna Logan a 3ydd Lucian Bewley

Blwyddyn 2: Storiau Cymraeg – 1af Charley  2ail Megan 3ydd Sofie, Storiau Saesneg – 1af Rebekah 2ail Kyna 3ydd Lucien

Blwyddyn 3: Storiau Cymraeg – 1af Caitlin  2ail Cerys 3ydd Osian, Storiau Saesneg – 1af Danni 2ail Charlie 3ydd Callum

Blwyddyn 4: Storiau Cymraeg – 1af Regan  2ail Rhun 3ydd Sara, Storiau Saesneg – 1af Elizabeth  2ail  Oliver 3ydd Immanuel

Blwyddyn 5: Storiau Cymraeg – 1af Niah  2ail Ifan 3ydd Logan, Storiau Saesneg – 1af Tilly 2ail Tatiana 3ydd Olli

Blwyddyn 6: Storiau Cymraeg – 1af Jodie 2ail Harvey 3ydd Lisa, Storiau Saesneg – 1af Austin 2ail Daniel 3ydd Asa

Lluniau'r Eisteddfod Iau Photos 2018

Capteiniaid Dewi yn dathlu

Eisteddfod Sector Iau 2017 – Sgôr Terfynol/Junior School Eisteddfod 2017 – Final Score

Cystadlu’r Bore

1af/st: PEDR (57)

2il/nd: STEFFAN (53)

3ydd/rd: DEWI (40)

Cystadlu’r prynhawn

1af/st: DEWI

2il/nd:

3ydd/rd:

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Cafwyd diwrnod llwyddiannus arall yma ym Mro Pedr ar Fawrth y 1af wrth i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi gydag Eisteddfod disgyblion y cynradd.

We had another very successful day in Bro Pedr on March 1st as we celebrated Saint David’s Day with the Junior Sector Eisteddfod.

Lluniau'r Eisteddfod Iau 2017

Dawnswyr Disgo Steffan

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr