Eisteddfod

Eisteddfod Sector Hŷn 2017 – Canlyniadau/Results

Bydd canlyniadau yn ymddangos yma trwy gydol y dydd wrth i ni eu dderbyn/Results will appear here throughout the day as we receive them

Y Sgor Terfynol / Final Scores

1af/st – TEIFI = 616 (o bwyntiau/points)

2il/nd – DULAS =  417 (o bwyntiau/points)

3ydd/rd – CREUDDYN = 369 (o bwyntiau/points)

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Grŵp Pop Agored/Pop Group

 • 1af/st – Creuddyn
 • 2il/nd – Teifi
 • 3ydd/rd – Dulas

Unawd Offerynnol Hŷn/Senior Instrumental Solo

 • 1af/st – Nest Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Aoife Wooding (TEIFI)

Stori a Sain/Story and Sound

 • 1af/st – TEIFI
 • 2il/nd – CREUDDYN
 • 3ydd/rd – DULAS

Dawns (agored)/Dance (open competition)

 • 1af/st – Dulas
 • 2il/nd – Teifi & Creuddyn

Unawd Merched Ieuaf/ Junior Girls’ Solo

 • 1af/1st- Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/2nd- Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/3rd- Nia Morgan (CREUDDYN) and Sioned Davies (TEIFI)

Llefaru Cymraeg Ieuaf/ Welsh Junior Reciting

 • 1af/1st- Elan Jones (TEIFI)
 • 2ai/2nd- Lois Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/3rd- Beca Jenkins (TEIFI)

Unawd Bechgyn Ieuaf/Junior Boys’ Reciting

 • 1af/st – Harvey (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Guto Eddsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Meirion Lloyd (DULAS) & Scott Griffiths  (TEIFI)

Llefaru Cymraeg Hynaf/Senior Welsh Reciting

 • 1af/st – Nest Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Briallt Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – Iwan Evans (CREUDDYN)

Deuawd/ Duet 

 • 1af/st- Elan Jones and Sioned Flur Davies (TEIFI)
 • 2il/nd- Lisa Evans and  Cadi Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd- Meirion Thomas and Natalie Plant (DULAS)

Areithio/ Speeches 

 • 1af/st- Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 2il/nd- Nest Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd- Briallt Williams (DULAS)

Unawd Merched Hynaf/ Senior Girls’ Solo  

 • 1af/st- Cadi Jones (TEIFI)
 • 2il/nd- Natalie Plant (DULAS)
 • 3ydd/rd- Lisa Evans (TEIFI) and Elin Davies (CREUDDYN)

Coroni’r Bardd Saesneg/ The Crown 

 • 1af/st- Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 2il/nd- Julianna Barker (TEIFI)
 • 3ydd/rd- Cerian Jenkins (DULAS)

Unawd Bechgyn Hynaf/Senior Boys’ Solo

 • 1af/st – Meirion Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Morgan (CREUDDYN)

Meim/Mime

 • 1af/st – DULAS
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

Cadair/Chair

 • 1af/st – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 2il/nd – Nest Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd – Nest Jenkins (DULAS)

Sgets/Sketch

 • 1af/st -TEIFI
 • 2il/nd – DULAS
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

Parti Merched/Girls’ Choir

 • 1st/st – CREUDDYN
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – DULAS

Parti Bechgyn/ Boys’ Choir

 • 1af/st – CREUDDYN
 • 2il/nd – DULAS
 • 3ydd/rd – TEIFI

Cor/Choir

 • 1af/st – DULAS
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

Iechyd a Gofal (Bl.10-13)/Health and Social Care (Yr.10-13)

 • 1af/st – ‘Pluen’ – Anna Davies (TEIFI)
 • 2il/nd –  ‘Sketch’ – Manon Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pînafal’ – Alpha Evans (TEIFI)

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Bl/Yr. 7-8

 • 1af/st – Daniel Hughes (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Joanna Herkiet (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr. 9

 • 1af/st – Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Eira 9Non (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Melody 9S (CREUDDYN)

Bl/Yr. 10&11

 • 1af/st – Cerys Pollock (DULAS)
 • 2il/nd – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mari Elen (CREUDDYN)

Bl/Yr. 12&13

 • 1af/st – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alwyn Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ifan Davies (DULAS)

Bl/Yr. 7-9 (‘CAD’)

 • 1af/st – ‘LLMWI’ 9Steffan (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Doo dee daa’ 9Steffan (Teifi)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr. 10-13 (‘CAD’)

 • 1af/st – Alwyn Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Teon Rees (CREUDDYN)

Canlyniad Gymnasteg/Gymnastics Results

Bechgyn Bl. 7-9/Yr. 7-9 Boys

 • 1af/st – Filip Poczatek (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Elwyn Carrington (DULAS)

Merched Bl. 7-9/Yr. 7-9 Girls

 • 1af/st – Lauren Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Alisha Teasdale (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lois Jones (CREUDDYN)

Bechgyn Bl. 10-13/Yr. 10-13 Boys

 • 1af/st – Idris Lloyd (DULAS)
 • 2il/nd – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Twm Ebbsworth (TEIFI)

Merched Bl. 10-13/Yr. 10-13 Girls

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Mari Lewis (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwenllian Jenkins (DULAS)

Limrig/Limerick – beirniadaeth gan Hedydd Jones a Gwawr Ladd

Limrig Cymraeg/Welsh Limerick

 • 1af/st – ‘Afal’ Hanna James bl/yr.12 (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘Di-fflam’ Ffion Evans bl/yr.12 (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pluen’ Anna Davies bl/yr.12 (TEIFI)

 Limrig Saesneg/English Limerick

 • 1af/st – Carie Collom (DULAS)
 • 2il/nd – Gethin Bevan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Plant (DULAS)

Busnes/Business

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Sioned 10Pedr (DULAS)
 • 2il/nd – Rebecca Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Nia Evans (DULAS)

Bl/Yr.12

 • 1af/st – Kayla (DULAS)
 • 2il/nd – Shaun Morgan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Ifan John Davies (DULAS)

Teithio a Thwristiaeth/Travel and Tourism

Bl/Yr.10-13

 • 1af/st – Tamzin Cambridge (TEIFI)
 • 2il/nd – Manon Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Evans (DULAS)

Thema/Theme (Cornerstones)

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Catrin Daniel 7P (TEIFI)
 • 2il/nd – Ffion Thomas 7N (?????)
 • 3ydd/rd – Maria Thorley 7N (???????)

Brawddeg/Scentence – Beirniadaeth gan Edwina Rees

 • 1af/st – Owain fab Marro (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hicin a Siencin a Siac (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Oren (DULAS)

Cyngor yr Ysgol (agored)/School Council (open competition)

 • 1af/st – Manon Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Jodie Evans 7D (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Elan Jones 9D (TEIFI)

Gyrfaoedd (agored)/Careers (open competition)

 • 1af/st – ‘Lips’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

Addysg Grefyddol/Religious Studies

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Lisa Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Jodie Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Daisy Stamp (DULAS)

Bl/Yr.8

 • 1af/st – ‘Mary Berry’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘I’m Not Sure Yet’ 8G (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Chicken Pie’ 8S (TEIFI)

Bl/Yr.9

 • 1af/st – ‘Cymraes’ Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Elŵn’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Ceffyl Blaen’ (DULAS)

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Cari Jones (TEIFI)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Hanna James (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Briallt Williams (DULAS)

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Bl/Yr.7-9

 • 1af/st – ‘Statue of Liberty’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Abby 7N ‘Jaffacake’ (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mererid 9S ‘zookeeper’ (DULAS)

Rhyddiaith Cymraeg/ Welsh Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – ‘Stwr’ – Sara Thomas 7P – (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Cockroach’ – Emily Roach 7N – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Alaw Mai’ – Alaw Jones 7P – (DULAS)

Cystadleuaeth o safon uchel iawn/Fantastic work!

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – ‘Kim Kardashian’ – Dliwia Taisner – 8P – (CREUDDYN)
 • 2af/nd – ‘Llew’ – Sioned Fflur – 8D – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Cymro am byth’ – Guto Ebbsworth – 8P – (TEIFI)

Safon uchel, eto/Again – Fantastic work!

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – ‘Aceb’ – Beca Roberts – 9N – (TEIFI)
 • 2af/nd – ‘Cymraes’ – Elan Jones – 9D – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Poppy’ – Lauren Hill – 9D – (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – ‘Tash’ – Mari Elen Lewis – 11P – (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Lucy Hill – 10 – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lisa Evans – 10 – (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Nest Jenkins – (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Hicin Siencyn a Siac’ – Alwyn Evans – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Afal’ – Hana James – (CREUDDYN)

Ffrangeg/French

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Amy Lloyd (CREUDDYN) & Scott Cambridge (TEIFI)
 • 2af/nd – Emilia Czekanska (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Skye Davies (DULAS)
 • 2af/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Catrin Jones (CREUDDYN)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Gwion Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Sophie Jones & Scott Evans (TEIFI)

BL 10:

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Gethin Bevan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rika Zinn (TEIFI)

BL 11

 • 1af/st – Grace Page (DULAS) & Aoife Wooding (TEIFI)
 • 2af/nd – Anis Rahman (DULAS)
 • 3ydd/rd – Tasnim Rosdi (CREUDDYN)

Cymraeg Ail-iaith/Welsh Learners

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Austin Thomas (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Farr (TEIFI)

BL 8&9/ YR 8&9:

 • 1af/st – Leigh Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Filip Poczatek (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Aisvarya Sridar (CREUDDYN)

BL 10&11/ YR 10&11:

 • 1af/st – Theo Teasdale (TEIFI)
 • 2af/nd – Natalia Trybula (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jennifer Hoh (CREUDDYN)

Rhyddiaith Saesneg/ English Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Austin Thomas (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Amy Lloyd (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Al Attala
 • 2af/nd – ‘Taran’ (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Luke’

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Leigh Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rosie Nasr-Butler (DULAS)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emma Herbert (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2af/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Bl 10-13 (Newyddiaduraeth)/Yr 10-13 (Journalism)

 • 1af/st – Cyffin Thomas (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Tamzin Cambridge (TEIFI)

Sgiliau Bywyd/Life Skills

CA3/KS3

 • 1af/st – Leon Deane (TEIFI)
 • 2il/nd – Anthony Billington (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Holly Gravett-Medill (DULAS)

CA4/KS4

 • 1af/st – Jack O’Sullivan
 • 2il/nd – Kian Harris (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Sidford (TEIFI)

Sgiliau Bywyd-‘Meic Agored’/Life Skills-‘Open Mic’

Glyn Jones – canu Sosban Fach/Singing Sosban Fach

Daniel Sidford – canu Sosban Fach/Singing Sosban Fach

Anthony Billington – Trwmped/Trumpet

Nathan Jones – Cornet

Barddoniaeth Saesneg/English Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Lisa Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Mali (DULAS)
 • 2il/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Guto Ebbsworth (TEIFI

Bl/Yr 9

 • 1af/st – ‘Staliwn’ 9D (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lowri Aur Davies (CREUDDYN)

Mathemateg

Bl/Yr 7+8

 • 1af/st – Jodie Evans (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Dewi Dudley (DULAS)
 • 3ydd/rd – Alex (CREUDDYN)

Bl/Yr 9+10

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert + Lucy Hill (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Plant (DULAS) Jodie Humphreys + Leighton Rowlands (CREUDDYN)

Bl/Yr 11-13

Safon Uchel Iawn!/Very High Standard

 • 1af/st – Ben Biddulph (DULAS) Rhys Davies, Rebeca James, Charlie Roper (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Kai Mansfield (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alwyn Evans a ‘Moon’ (TEIFI)

Celf/Art

Bl/Yr 7-9 Gwaith Lluniadu 2D/2D Drawing

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Pwdin’ (DULAS)
 • 3ydd/3rd – Austin Thomas (CREUDDYN) ‘Felix the badger’ (TEIFI)

Bl/Yr 7-9 Gwaith 3D/3D Work

 • 1af/st – ‘Molly’ Jessica Mcdonagh (DULAS)

Bl/Yr 7-9 Lluniadu/Collage

 • 1af/st ‘Ruby’ (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Get me Out of Here’ (DULAS)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st Emma Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Manon Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Manon Williams (DULAS)

Hanes/History

Bl.8

 • 1af/st – Steffan Griffiths (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Wiktoria (DULAS) & Joanna (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Gwion Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Aaron McKay (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emma Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Morgan Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

Gwyddoniaeth/Science

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Beca Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Daffodil’ (DULAS)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Grace & Cerys (DULAS)
 • 2il/nd – Eddie (CREUDDYN) & Deiniol (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lois & Aoife (TEIFI)

Bl/Yr 12 & 13

 • 1af/st – Robert Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Charlie Roper (CREUDDYN) & Meirion Thomas & George G. (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Chicken Slices’ & Ceri Pickett & Jack! (TEIFI), ‘Mad Monkey’ (DULAS), ‘CCH’ (CREUDDYN)

Barddoniaeth Cymraeg /Welsh Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Sion Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Emily Roach (TEIFI)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Lowri Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Oliwia Taisner (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd –  Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Hanna Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Mari Elen Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Gwenllian Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lucy Hill (TEIFI)

Daearyddiaeth/ Geography

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Lucy, Rowan & Joanna (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Sioned, Hafwen & Lleucu (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Demi & Jessica (DULAS) & Brynmor & Danny (TEIFI)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Lauren, Aoife, Elan & James (TEIFI)
 • 2il/nd – Jac, Mared, Beca & Jordan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Eiera, Cloey, Manon & Elin (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri, Maddie & Jenny (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Emily, Lucy, Rika & Nia (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Iwan, Iestyn, Osian & Aled (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Jac J, Iwan, Sion & Moc (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Joseff, Ffion, Caryl & Rhiannon (DULAS)
 • 3ydd/rd – Isabel, Callum & Kai (TEIFI)

Pwyllgor Eco/Eco Council

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Briallt Williams (DULAS)

Llyfrgell/Library

 • 1af/st – Rosie Nasr-Butler (DULAS)
 • 2il/nd – Leigh Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Farr (TEIFI)

Lluniau'r Eisteddfod 2017

microphone eisteddfod

Eisteddfod Sector Hŷn – Sgôr Terfynol/Senior School Eisteddfod – Final Score

1af/st: TEIFI (602)

2il/nd: DULAS (524)

3ydd/rd: CREUDDYN (449)

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Grŵp Pop: 1af – Dulas, 2il – Teifi, 3ydd – Creuddyn

Offerynnol Iau: 1af – Sioned Davies (Teifi), 2il – Liberty Yospa (Teifi), 3ydd – Owen Schroder (Dulas)

Stori a Sain: 1af – Creuddyn, 2il -Teifi, 3ydd – Dulas

Unawd Offerynnol Hyn: 1af – Nest Jenkins (Dulas), 2il -Alpha Evans (Teifi), 3ydd – Tomos Evans (Creuddyn)

Dawns (Agored): 1af – Dulas, 2il -Teifi, 3ydd – Creuddyn

Unawd Merched Iau: 1af – Hanna (Creuddyn), 2il – Nia (Creuddyn), 3ydd – Elan (Teifi)

Unawd Bechgyn Iau: 1af – Gruffydd (Dulas), 2il – Idris (Dulas), 3ydd – Nathan (Dulas)

Llefaru Cymraeg Ieuaf: 1af – Sioned (Teifi), 2il – Beca (Teifi), 3ydd – Elan (Teifi)

Llefaru Cymraeg Hyn: 1af – Nest Jenkins (Dulas), 2il – Briallt Williams (Dulas), 3ydd – Iwan Evans (Creuddyn)

Deuawd: 1af – Meirion & Natalie (Dulas), 2il – Rhys & Morgan (Creuddyn), 3ydd – Chloe & Elan (Teifi)

Areithio: 1af – Rhys Davies (Creuddyn), 2il – Iwan Evans (Creuddyn), 3ydd – Morgan Lewis (Creuddyn)

Unawd Merched Hynaf: 1af – Elin Hughes (Teifi), 2il – Fflur Griffiths (Creuddyn), 3ydd – Meinir Davies (Creuddyn)

Y Goron: 1af – Julianna Barker (Teifi), 2il – Jack Guy (Teifi), 3ydd – Cerian Jenkins (Dulas)

Meim: 1af – Dulas, 2il – Creuddyn, 3ydd – Teifi

Unawd Bechgyn Hyn: 1af – Meirion Thomas (Dulas), 2il – Morgan Lewis (Creuddyn), 3ydd – Rhys Davies (Creuddyn)

Sgets: 1af – Teifi, 2il – Creuddyn, 3ydd – Dulas

Parti Merched: 1af – Creuddyn, 2il – Dulas, 3ydd -Teifi

Parti Bachgyn: 1af – Teifi, 2il – Creuddyn, 3ydd – Dulas

Cadeirio’r Bardd: 1af – Twm Ebbsworth (Teifi), 2il & 3ydd – Nest Jenkins (Dulas)

Côr Tŷ: 1af – Creuddyn, 2il – Dulas, 3ydd – Teifi

Gwybodaeth ar y ffordd …

Lluniau'r Eisteddfod

Eisteddfod%202016-8

Eisteddfod Sector Iau 2017 – Sgôr Terfynol/Junior School Eisteddfod 2017 – Final Score

Cystadlu’r Bore

1af/st: PEDR (57)

2il/nd: STEFFAN (53)

3ydd/rd: DEWI (40)

Cystadlu’r prynhawn

1af/st: DEWI

2il/nd:

3ydd/rd:

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Cafwyd diwrnod llwyddiannus arall yma ym Mro Pedr ar Fawrth y 1af wrth i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi gydag Eisteddfod disgyblion y cynradd.

We had another very successful day in Bro Pedr on March 1st as we celebrated Saint David’s Day with the Junior Sector Eisteddfod.

Lluniau'r Eisteddfod Iau 2017

Dawnswyr Disgo Steffan

Eisteddfod Sector Iau – Sgôr Terfynol/Junior School Eisteddfod – Final Score

Cystadlu’r Bore

1af/st: DEWI (60)

2il/nd: PEDR (52)

3ydd/rd: STEFFAN (40)

Cystadlu’r prynhawn

1af/st: DEWI (176)

2il/nd: PEDR (128)

3ydd/rd: STEFFAN (117)

Canlyniadau'r Cystadlaethau:

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Ysgol Bro Pedr ar ddydd Gŵyl Dewi. Cafodd pob disgybl o’r ysgol gyfle i berfformio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal ag ysgrifennu storiâu, gwneud gwaith Celf a llawysgrifen.

Diolch hefyd i’n beirniad am y dydd sef Mrs Jane Wyn ac i Mrs Delor James, Mrs Carys Phillips a Mrs Wendy Thomas a fu’n beirniadu’r storiâu a’r gelf – gwerthfawrogwn hyn yn fawr.

Cyfnod Sylfaen: Storiau Cymraeg – 1af Charley Wood, 2ail Megan Morris a 3ydd Sofie Ponomarov, Storiau Saesneg – 1af Rebekah Patron Bell, 2ail Kyna Logan a 3ydd Lucian Bewley

Blwyddyn 2: Storiau Cymraeg – 1af Charley  2ail Megan 3ydd Sofie, Storiau Saesneg – 1af Rebekah 2ail Kyna 3ydd Lucien

Blwyddyn 3: Storiau Cymraeg – 1af Caitlin  2ail Cerys 3ydd Osian, Storiau Saesneg – 1af Danni 2ail Charlie 3ydd Callum

Blwyddyn 4: Storiau Cymraeg – 1af Regan  2ail Rhun 3ydd Sara, Storiau Saesneg – 1af Elizabeth  2ail  Oliver 3ydd Immanuel

Blwyddyn 5: Storiau Cymraeg – 1af Niah  2ail Ifan 3ydd Logan, Storiau Saesneg – 1af Tilly 2ail Tatiana 3ydd Olli

Blwyddyn 6: Storiau Cymraeg – 1af Jodie 2ail Harvey 3ydd Lisa, Storiau Saesneg – 1af Austin 2ail Daniel 3ydd Asa

Lluniau'r Eisteddfod Iau

Eisteddfod sector iau - cadeirio storiau saesneg bl6

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr