Hafan

GWASANAETH CWNSELA AREA 43

Yn ystod yr amser mae ysgolion Ceredigion ar gau, bydd cwnselwyr ysgolion Area 43 yn cynnig cwnsela o bell, fesul Zoom, platfform ar-lein gan ddefnyddio dolen tecst, clywedol neu fideo neu dros y teleffon.

I gael mynediad i gefnogaeth cwnsela, a wnewch chi gwblhau dolen hunan-gyfeirio (ar gyfer plant oedran ysgol/ pobl ifanc yng Ngheredigion) a bydd cwnselydd yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol.

https://www.area43.co.uk/cy/cyfeirio/

Gallwch cysylltu gyda Area 43 ar 0800 0385778

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr