Gwybodaeth i Ddisgyblion

Amserlenni

Cliciwch y botwm isod i weld copi o’ch amserlen ysgol:

Clybiau Ysgol

Rydym y cynnig amrywiaeth o glybiau trwy gydol yr ysgol gyfan – rhai yn ystod yr awr ginio ac eraill ar ôl ysgol. Cliciwch y botwm isod i weld pa fath o glybiau sydd ar gael:

Eisteddfodau Bro Pedr

Eisteddfod Iau Bro Pedr 2019

Gweithgareddau Chwaraeon

Tîm Hoci Hyn Bro Pedr 2019-20

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr