Llyfrgell

Croeso i’r Llyfrgell. Mae llyfrgell yr ysgol ddim yn bell o neuadd yr ysgol ac mae yno ystod eang o lyfrau, ffuglen a ffeithiol, ynghyd â chyfrifiaduron. Dewch â’ch carden llyfrgell os ydych am gael benthyg llyfr.

Mae’r llyfrgell newydd gael golwg newydd gyda diolch i’r disgyblion dros Wyliau’r Haf 2015.

Amseroedd Agor

8yb – 4-30yh Llun, Mawrth, Iau

8yb – 3-30yh Mercher & Gwener (o ganlyniad i glybiau ar ôl ysgol) 

Llyfrgell - Golwg Newydd (cliciwch am fwy o luniau)

Newyddion

Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion sydd wedi helpu gyda’r Ffair Llyfrau Scholastic ym mis Medi – llwyddwyd godi sŵm sylweddol o £652

Bydd ein Ffair Llyfrau nesaf yn cael ei gynnal rhwng mis Medi 19eg – 23ain 2016. Croeso i rieni ar ôl ysgol rhwng 3-30pm i 4-30pm

Cystadlaethau

Enillwyr y gystadleuaeth llyfyrnod (ar gyfer Ffair Llyfrau Scholastic mis Medi 2016)

bookmark-competition

Oriel Cystadleuaeth Calan Gaeaf 2015

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr