Gweithgareddau Chwaraeon

Mabolgampau'r Ysgol Hŷn 2016

Llongyfarchiadau mawr i bawb a oedd yn cymryd rhan yn y cystadlaethau ddoe – gwnaeth pawb yn arbennig o dda!

1af – DULAS

2il – CREUDDYN

3ydd – TEIFI

Cystadlaethau Maes

DisgenDisgen 

 • Bechgyn Bl.8 – 1af Rhys Rooke-Williams (C), 2il Carwyn Rosser (D), 3ydd Bryn Thomas (C)
 • Merched Bl.8 – 1aft Ruth Davies (C), 2il Beca Jenkins (T), 3ydd Gwenan Lewis (D)
 • Merched Bl.9 – 1af Ellie Turton (C), 2il Iola Whittle (D), 3ydd Elin Davies (C)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Rico Morris (D), 2il Connor Browning (D), 3ydd Owain Jones (C)
 • Merched Bl.10 – 1af Sara Jarman (C), 2il Gwenllian Jenkins (D), 3ydd Catrin Rosser (D)
 • Bechgy Bl.10 – 1af JOsian Jones (T), 2il Iestyn Evans (T), 3ydd Jac Fegan (C)

javelinGwaywffon

 • Bechgyn BL.7 – 1af Ioan Boyle (C), 2il Corey Thomas (T), 3ydd Steffan Holmes (T)
 • Merched Bl.7 – 1af Klaudia Kalinowska (D), 2il Lleucu Rees (T), 3ydd Sophie Sale (D)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Dylan Morgans (T), 2il Ben Lance (D), 3ydd Daniel Davies (C)
 • Merched Bl.8 – 1af Beca Jenkins (T), 2il Carys Davies (D), 3ydd Gwenan Lewis (D)
 • Merched Bl.9 – 1af Ellie Turton (C), 2il Ffion Betts (T), 3ydd Sam Weller-Pryce (D)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Dafydd Lewis (D), 2il Liam Lauder (C), 3ydd Matt Small (T)
 • Merched Bl.10 – 1af Catrin Rosser (D), 2il Rebecca Evans (T), 3ydd Kelsie Flavell (D)
 • Bechgyn Bl.10 – 1af Max Parry (D), 2il Krzysztof Hass (T), 3ydd Daniel Thomas (D)

Naid Hir

 • Bechgyn Bl.7 – 1af Meirion Lloyd (D), 2il Filip Poczatek (T), 3ydd Dafydd Jones (C)
 • Merched Bl.7 – 1af Dwynwen Holgate (T), 2il Lois Jones (C), 3ydd Anest Edwards & Chloe Betts (T)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Aaron McKay (C), 2il Rhodri Morgan (C), 3ydd Trystan Williams (T)
 • Merched Bl.8 – 1af Beca Roberts (D), 2il Lowri Aur (C), 3ydd Summer Austin & Elin Pugh
 • Merched Bl.9 – 1af Heledd Jenkins (D), 2il Chloe George (T), 3ydd Amber Davies (C)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Bryn Jones (C), 2il Oscar Gaiger (T), 3ydd Owen Davies (T)
 • Merched Bl.10 – 1af Mari Fflur Lewis (D), 2il Gwenllian Jenkins (D), 3ydd Ashley Squire (C)
 • Bechgyn Bl.10 – 1af Ewan Bowden (T), 2il Sam Brammeld (D), 3ydd Krzysztof Hass (T)

ShotTaflu Pwysau

 • Bechgyn Bl.7 – 1af Carwyn Davies (D), 2il Steffan Griffiths (T), 3ydd Corey Thomas (T)
 • Merched Bl.7 – 1af Zoe Jarman-Davies (C), 2il Chloe Lewis (C)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Kyle Hughes (C), 2il Bryn Thomas (C), 3ydd Carwyn Rosser (D)
 • Merched  Bl.8– 1af Beca Jenkins (T), 2il Gwenan Lewis (D), 3ydd Elan Jones (T)
 • Merched Bl.9 – 1af Elin Davies (C), 2il Natalia Trybula (D), 3ydd Iola Whittle (D)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Rico Morris (D), 2il Connor Browning (D), 3ydd Kelvin Rice (T)
 • Merched Bl.10 – 1af Sara Jarman (C), 2il Catrin Rosser (D), 3ydd Rebecca Evans (T)
 • Bechgyn Bl.10 – 1af Jac Fegan (C), 2il Iestyn Evans (T), 3ydd Osian Jones (T)

High jumpNaid Uchel

 • Bechgyn BL.7 – 1af Owen Rowcliffe (C), 2il Connor Jones (D), 3ydd Owain Evans (D)
 • Merched Bl.7 – 1af Mia Hibbert (D), 2il Liberty Yospa (T), 3ydd Wiktoria Sliwka (D)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Bryn Thomas (C), 2il Alwyn Evans (D), 3ydd Rhys P (C)
 • Merched Bl.8 – 1af Ruth Davies (C), 2il Lauren Hill (T), 3ydd Aisvarya Sridar (C)
 • Merched Bl.9 – 1af Heledd Jenkins (D), 2il Chloe George (T), 3ydd Amber Davies (C)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Iestyn Owen (C), 2il Keiran Davies (D),
 • Merched Bl.10 – 1af Mari Fflur Lewis (D), 2il Gwenllian Jenkins (D), 3ydd Ashley Squire (C)
 • Bechgyn Bl.10 – 1af Ewan Bowden (T), 2il Ollie Slinn Jones (C), 3ydd Michael Roach (T)

Cystadlaethau Trac

running100m

 • Merched Bl.7 – 1af Mia Hibbert (D), 2il Lucy Davies (D), 3ydd Karina Kruszewska (T)
 • Bechgyn Bl.7 – 1af Owen Rowcliffe (C), 2il Meirion Lloyd (D), 3ydd Dafydd Jones (C)
 • Merched Bl.8 – 1af Lowri Aur Davies (C), 2il Elin Williams (T), 3ydd Catrin Schroder (D)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Bryn Janes (D), 2il Jac Williams (T), 3ydd Ryan Busby (C)
 • Merched Bl.9 – 1af Amy Richards (T), 2il Ffion Betts (T), 3ydd Jennifer Hoh (C)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Kieran Davies (D), 2il Bryn Jones (C), 3ydd Oscar Gaiger (T)
 • Merched Bl.10 – 1af Cerys Polloc (D), 2il Kelsie Flavell (D), 3ydd Cari Jones (C)
 • Bechgyn Bl.10 – 1af Ewan Bowden (T), 2il Sam Tiffany (D), 3ydd Toby Rumble (T)

200m

 • Merched Bl.7 – 1af Lois Jones (C), 2il Wiktoria Szydlowska (D), 3ydd Liberty Yospa (T)
 • Bechgyn Bl.7 – 1af Meirion Lloyd (D), 2il Dafydd Jones (C), 3ydd Scott Griffiths (D)
 • Merched Bl.8 – 1af Beca Roberts (D), 2il Lauren Hill (T), 3ydd Manon Jones (C)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Bryn Janes *wedi torri record* (D), 2nd Llywelyn James (T), 3ydd Jac Williams (T)
 • Merched Bl.9 – 1af Anya Jones (T), 2il Natalia (D), 3rd Lucy Hill (T)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Lewis Jarvis-Blower *wedi torri record*(D), 2il Idris Lloyd (D), 3ydd Oscar Gaiger (T)
 • Merched Bl.10 – 1af Grace Paige (D), 2il Cari Jones (C), 3ydd Sasha Tonks (T)
 • Bechgyn Bl.10 – 1af Sam Tiffany (D), 2il Kyle Lloyd (D), 3ydd Iestyn Evans (T)

3/400m

 • Bechgyn Bl.8 – 1af Llywelyn James *wedi torri record* (D), 2nd Jac Williams (T), 3ydd Owain Payne (C)
 • Merched Bl.9 – 1af Heledd Jenkins (D), 2il Anya Jones (T), 3rd Natalia (D)
 • Bechgyn Bl.9 – 1af Idris Lloyd (D), 2il Owen Davies (D), 3ydd Guto Green (C)
 • Merched Bl.10 – 1af Grace Paige (D), 2il Cari Jones (C), 3ydd Sasha Tonks (T)
 • Bechgyn Bl.10 – 1af Sam Tiffany (D), 2il Rupert Geddes (D), 3ydd Oscar Cayo Evans (T)

800m

 • Merched bl.7 – 1af Lisa Plant (D), 2il Ellie Thomas (T), 3ydd Shannon Whalton (D)
 • Bechgyn bl.7 – 1af Owen Rowcliffe (C), 2il Meirion Lloyd (D), 3ydd Dafydd Jones (C)
 • Merched bl.8 – 1af Beca Roberts (D), 2il Lauren Hill (T), 3ydd Summer Austin-Spooner (T)
 • Bechgyn bl.8 – 1af Bryn Janes (D), 2il Llywelyn James (T), 3ydd Gwion Payne (C)
 • Merched bl.9 – 1af Heledd Jenkins (D), 2il Anya Jones (T), 3ydd Chloe Jones (D)
 • Bechgyn bl.9 – 1af Lewis Jarvis-Blower (D), 2il Idris Lloyd (D), 3ydd Keiran Davies (D)
 • Merched bl.10 – 1af Grace Paige (D), 2il Gwen Thomas (D), 3ydd Kelsie Flavell (D)
 • Bechgyn bl.10 – 1af Sam Tiffany (D), 2il Rupert Geddes (D), 3ydd Oscar Cayo Evans (T)

1500m

 • Merched Bl.7 – 1af Anna Gibbons (C), 2il Lois Jones (C), 3ydd Rowan Woodcraft (C)
 • Bechgyn Bl.7 – 1af Owen Rowcliffe (C), 2il Dafydd Jones (C), 3ydd Dafydd Hughes (C)
 • Merched Bl.8 – 1af Beca Roberts (D), 2il Lauren Hill (T), 3ydd Summer Austin Spooner (T)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Bryn Jones (D), 2il Gwion Payne (C), 3ydd Daniel Jones (C)

Clwydi

 • Merched BL.7 – 1af Wiktoria S (D), 2il Gwennan Rowcliffe (T)
 • Bechgyn Bl.7 – 1af Guto Ebbsworth (T), 2il Dafydd Hughes (C), 3ydd Owen Evans (D)
 • Merched Bl.8 – 1af Beca Roberts (D), 2il Ruth Davies (C), 3ydd Cara Jones (T)
 • Bechgyn Bl.8 – 1af Hubert Michalski (C), 2il Dylan Evans (T), 3ydd Damian P (D)

Cyfnod SylfaenMabolgampau – Ysgol Iau

Cafwyd diwrnod llwyddiannus ym mabolgampau’r ysgol . Ar ddiwedd mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen Pedr oedd ar y brig  gyda 86 o farciau, Steffan yn ail gyda 54 o farciau a Dewi yn drydydd gyda 53 o farciau.

Yn ystod y prynhawn bu cystadlu brwd a Pedr aeth â hi ar ddiwedd mabolgampau’r Adran Iau gyda 105 o farciau, Dewi yn yr ail safle gyda 60 o farciau a Steffan yn drydydd gyda 49 o farciau.

Cipiwyd tarian Mabolgamwr a Mabolgampwraig y flwyddyn gan Emilia a Natan. Diolch i’r plant a’r staff i gyd am eu gwaith caled.

 

Iau Mabolgampwraig a Mabolgampwr y flwyddyn

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr