QR Codes ar gyfer Llyfrau’r Daith Ddarllen

1. Dan Da

2. Nan Da

3. Cad Cap

4. Ric Roc

5. Mic Moc

6. Cen Cadno

7. Te i de

8. Drip

9. Rapio

10. Pacio

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr