Rownd 1af Cogurdd – Campws Hyn

Llongyfarchiadau mawr i bawb yng nghystadleuaeth CogUrdd ar ddydd Gwener 20/01/2017.

Dyma’r canlyniadau:

1af: Gwenann Lewis
2il: Jessica McDonagh
3ydd: Niall OKeeffe a Catrin Daniel

 

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr