Rygbi & Jujitsu

Rhywbeth ychydig yn wahanol ar gyfer bechgyn y tim cyntaf – sesiwn Jujitsu.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr