Cwrs Pontio

Rhown groeso cynnes i lu o ddisgyblion o’r ardal yn ein Sesiynau Pontio – sesiynau bydd yn eu helpu gyda’r cam o fywyd ysgol gynradd i fywyd ysgol uwchradd.

Dyma trefn y cwrs 3 dydd:

 • Gwers 1 – Taith o amgylch yr ysgol
 • Egwyl – bydd cyfle gan y disgyblion treulio eu cyfnod egwyl gyda disgyblion eraill yr ysgol, yn chwarae ar gaeau’r ysgol neu ar y cyrtiau amrywiol (os bydd y tywydd yn caniatáu), ymweld â’r llyfrgell neu aros yn yr ystafell gotiau
 • Gwersi 2 & 3 – Gwers Gwyddoniaeth
 • Cinio
 • Gwersi 4 & 5 – Gwers Dylunio a Thechnoleg
 • Gwers 1 – Llythrennedd yn y Llyfrgell (tarddiad logo’r ysgol)
 • Egwyl – bydd cyfle gan y disgyblion treulio eu cyfnod egwyl gyda disgyblion eraill yr ysgol, yn chwarae ar gaeau’r ysgol neu ar y cyrtiau amrywiol (os bydd y tywydd yn caniatáu), ymweld â’r llyfrgell neu aros yn yr ystafell gotiau
 • Gwersi 2 & 3 – Gwers Gwyddoniaeth
 • Cinio
 • Gwersi 4 & 5 – Gwers Dylunio a Thechnoleg
 • Gwers 1 – Llythrennedd yn y Llyfrgell (tarddiad logo’r ysgol)
 • Egwyl – bydd cyfle gan y disgyblion treulio eu cyfnod egwyl gyda disgyblion eraill yr ysgol, yn chwarae ar gaeau’r ysgol neu ar y cyrtiau amrywiol (os bydd y tywydd yn caniatáu), ymweld â’r llyfrgell neu aros yn yr ystafell gotiau
 • Gwersi 2 & 3 – Gwers Gwyddoniaeth
 • Cinio
 • Gwersi 4 & 5 – Gwers Dylunio a Thechnoleg

Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni:

Llyfryn Newid Ysgol 2016-17

Sesiynau Pontio 2015/16

pontio - gwyddoniaeth (2)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr