Cymreictod – Siarter Iaith

Dyma dargedau’r ysgol am y flwyddyn :-

  1. Dysgu am Gymru
  2. Codi ymnwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg
  3. Gweithgareddau cymraeg I annog y plant  I siarad yr iaith
  4. Gweithgareddau TGCH trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwyllgor Cymreictod (2018-19)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr