Adrannau

ADRAN IAU:

PYNCIAU CRAIDD:

Cymraeg

Saesneg

Mathemateg

Gwyddoniaeth - CA3

IMG_1753_opt

Gwyddoniaeth - Bioleg

biol_opt

Gwyddoniaeth - Cemeg

applied 3_opt

Gwyddoniaeth - Ffiseg

DSCN6165_opt

CELFYDDYD & DYNIAETHAU:

Celf & Dylunio

Hanes

IMG_7762_opt

Daearyddiaeth

Cerddoriaeth

Eisteddfod 2015 - Mawrth-114_opt

Dylunio & Thechnoleg

Addysg Gorfforol

hoci

Addysg Grefyddol

banners_opt

Cymdeithaseg

sociology_opt

TGCh

Ieithoedd Eraill

photo 2_opt

GALWEDIGAETHOL:

school report - full size (2)

Busnes

Teithio & Thwristiaeth

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

iechyd-a-gofal-2

CACHE

cache-1

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr